zaterdag 27 oktober 2012

Mededeling saldo ziektekapitaal


Beste ACOD-lid,
Beste collega,


Wellicht ontving U ook een overzicht saldo ziektekapitaal.
Het lijkt me passend een overzicht of berekeningswijze van dit saldo aan te vragen bij uw dossierbeheerder (zie hun brief). Hieronder voorbeeld.
Ik merk op dat ik inmiddels op een fiche al een voorbeeld vaststelde waarbij het jaarlijks ziektekrediet werd afgetrokken in plaats van bijgeteld... (oefening in de hogere wiskunde: "442+18=424")!!!

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Filip Van Bever <filip.vanbever@werk.belgie.be>
Datum: 19 oktober 2012 09:14
Onderwerp: Mededeling saldo ziektekapitaal
Aan: KNIP
Cc: Filip Van Bever <filip.vanbever@gmail.com>


Beste Mevrouw  KNIP ,

Ik ontving uw brief dd 15/10/2012 met mededeling dat ik op 1/10/2012 over een ziektekapitaal beschik van KNIP werkdagen.

Er stond ook in dat ik bij niet akkoord met dit saldo, binnen de 50 werkdagen een gemotiveerd bezwaar kan indienen.

Maar ik heb geen flauw benul hoe U aan dit aantal komt.
Graag ontving ik van U een overzicht (berekeningswijze) van mijn saldo ziektekapitaal doorheen de jaren.

Met vriendelijke groeten

KNIP.
--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten