maandag 19 november 2012

Gemeenschappelijk vakbondsfront waarschuwt regering en luidt alarmbel!


(Persbericht)

Het Belgisch gemeenschappelijk vakbondsfront nam kennis van de laatste ontwikkelingen in verband met de begrotingsopmaak.

Het waarschuwt de regering en roept haar op de gevaarlijke, moeilijk omkeerbare logica van de werkgeversvertegenwoordigers, meer bijzonder betreffende de lonen en de flexibiliteit, niet te volgen.


Volgens de vakbondsvertegenwoordigers hebben de werkgeversorganisaties de onderhandelingen voor een interprofessioneel akkoord zwaar bemoeilijkt en ons Belgisch sociaal overlegmodel in gevaar gebracht. Zo is het bijzonder erg dat de cijfers met betrekking tot de loonkloof t.o.v. onze drie buurlanden tijdens de onderhandelingen gemanipuleerd werden door de werkgevers. Het blijkt inderdaad dat in die cijfers geen rekening gehouden wordt met vijf miljard fiscale en parafiscale subsidies die de bedrijven effectief krijgen.

Al de inspanningen die de werknemers en de sociaal gerechtigden al geleverd hebben om het zogenaamde concurrentievermogen van de ondernemingen te verbeteren, hebben tot op vandaag geen effect gesorteerd en hebben bovendien de Staatsfinanciën en de sociale zekerheid in de problemen gebracht.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist dan ook dat de trend omgebogen wordt en dat de regering sterke maatregelen neemt. Wat vandaag op onderhandelingstafel ligt, kan geen ernstige basis vormen voor een echte relance.

Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront kan er geen sprake van zijn dat het relancebeleid op de rug van de werknemers en de sociaal gerechtigden gevoerd wordt: de afschaffing van de automatische indexering vervangen door een loonstop voor de komende zes jaar en een nog grotere flexibiliteit zijn onaanvaardbaar. Bovendien zullen die werkgeversgerichte maatregelen de situatie alleen maar verergeren, zonder dat de werknemers enige garantie krijgen over het behoud of het scheppen van kwaliteitsvolle banen.

ABVV - ACV - ACLVB

Geen opmerkingen:

Een reactie posten