zaterdag 8 december 2012

Europa in essentie: solidariteit tegen de soberheidsmaatregelen

Het is niet de bedoeling om alles van www.acodonline.be te citeren.
Maar omdat het hier toch wel echt de nagel op de kop is...

1 december 2012

Werknemers uit de openbare diensten strijden in heel Europa om hun job en de gelinkte dienstverlening te verdedigen. In kader van de soberheidsprogramma’s blijft de druk op hen echter stijgen. Een crisis veroorzaakt door een slecht geregeld financieel systeem, werd omgezet in een probleem van overheidsschulden en -tekorten. Snoeien in de openbare sector werd plots de kern van de oplossing. Snijden in de lonen en de werkgelegenheid van de openbare sector zal de wereldwijde economische crisis echter niet oplossen.

In de vernieling besparen

De EU startte de voorbije twee jaar mechanismen voor beleidscoördinatie op, bijvoorbeeld het Europees semester dat de EU 2020 strategie moet in de praktijk brengen en een antwoord bieden op de crisis. Tegelijk zetten nationale plannen het mes in de lonen, pensioenen, werkgelegenheid en andere arbeidsvoorwaarden van de openbare sector. Zoiets zal het behoud van een kwalitatieve openbare dienstverlening in het gedrang brengen, terwijl de bevolking daar juist grote nood aan heeft. De inkrimpingen treffen de werknemers, terwijl net zij zorgen dat de overheden het algemeen belang kunnen dienen: sociale zekerheid, werkgelegenheid, onderwijs, gezondheid, milieu, belastinginning, gelijkheid en diversiteit, gevangenissen, defensie, onderzoek, cultuur,... In een economie in recessie, waarin overheden voortdurend op zoek zijn naar besparingsposten, neemt bovendien het belang van arbeidsinspectiediensten alleen maar toe om de gezondheids- en veiligheidsreglementering niet in het gedrang te laten komen.

De besparingsprogramma’s die opgelegd worden aan landen in moeilijkheden maar ook toegepast worden door landen die aan de Europese criteria willen voldoen, treffen vooral de meest kwetsbare burgers. Economische programma’s creëren onaanvaardbare vrijhandelszones binnen Europa. Die concurreren op een negatieve manier met en ondermijnen zo de landen die nog steeds proberen een bepaald niveau aan te houden. Wat nu gebeurt met werknemers in Griekenland, Portugal, Ierland en Spanje komt vroeg of laat terug als een boemerang in het gezicht van de werknemers in het noorden.

Vakbondsprotest

De Europese vakbonden protesteren al jaren tegen de soberheidsmaatregelen die Europa deden belanden in een economische stilstand. De groei stopt en de werkloosheid blijft stijgen. De afbouw van lonen en de sociale zekerheid brengen het Europese sociale model aan het wankelen en veroorzaken een toename van ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Vooral de jongeren worden extra zwaar getroffen. In verscheidene Zuiders landen reikt hun aanwezigheid in de werkloosheid tot 50 procent.

We vragen reeds lange tijd aan de Europese instellingen om maatregelen te treffen:
- rechtvaardige taxatie
- het beëindigen van de belastingconcurrentie tussen lidstaten
- belastingontduiking en het instellen van een financiële transactietaks.
De EU roept in de plaats hiervan echter op tot structurele hervormingen, besparingen op minimumloon, pensioenen en werkloosheidsuitkeringen. Dit leidt tot een sociale ramp en voorkomt de groeiende schuld niet. De markten stabiliseren zich niet en de overheidsbudgetten verzwakken. De Europese werkwijze is onefficiënt en onrechtvaardig. We hebben nood aan investeringen en deftige lonen die leiden tot een duurzame groei.

Op 14 november voerden de Europese vakbonden actie voor tewerkstelling en solidariteit en tegen de soberheidspolitiek van de EU. Besprekingen op Europees en nationaal niveau beperken zich tot het indijken van de economische schuld. Ondertussen groeit de sociale schuld, die minstens even belangrijk is als de monetaire crisis en dus even dringend is om aan te pakken.

Het EVV zal dan ook blijven ijveren om de Europese koers bij te sturen. Een duurzame weg uit de crisis veronderstelt de uitwerking en versterking van mechanismen en een beleid die bijdragen tot de afbouw van sociale ongelijkheid en die de concentratie van rijkdom tegengaan. Het EVV blijft werken aan een EU waarin degelijke jobs aan een degelijk loon, sociale vooruitgang en sociale rechtvaardigheid het doel zijn. We verwerpen de ontmanteling van ons sociaal model, dat mondiaal nochtans als lichtend voorbeeld geldt. Het EVV promoot een sociaal project binnen Europa, waarbij de sociale rechten primeren boven de economische rechten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten