donderdag 21 februari 2013

Manifestatie 21 februari 2013 ABVV - ACV - ACLVB

Beste ACOD-lid,

Op donderdag 21 februari 2013 betoogt het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV - ACV - ACLVB te Brussel, in het kader van het interprofessioneel overleg dat door regering en werkgevers onmogelijk wordt gemaakt.
Klik hier om het pamflet weer te geven / te downloaden
Klik hier voor de thans reeds bekende informatie op de site van het ABVV.

Het is duidelijk dat deze manifestatie, ALLE loon- en weddentrekkenden aanbelangt.
Twee jaar geen loonsverhoging boven index en baremieke verhogingen, loonbevriezing tot 2019, platte manipulatie van de index waardoor we nu allemaal aan koopkracht verliezen,... zullen zonder de minste twijfel ook gevolgen hebben voor de Federale overheidsdiensten.
Eén van de eisen van de betoging is ook dat er een einde komt aan de voortdurende aanvallen op de openbare diensten.
De manifestatie, die ook een rechtvaardige fiscaliteit eist, met een zwaardere inspanning van grote vermogens, belangt niet enkel de privé-sector aan.
Dit is ook onze manifestatie.

We willen dan ook oproepen om deze manifestatie actief vanuit de ACOD te ondersteunen.
Praktische informatie volgt nog en/of via je gewest (klik hier voor Oost-Vlaanderen)

P.S.: Vervoer
Wie ingeschreven is kan zijn ticket afhalen in de stations waar een ABVV-stand voorzien is.  Vertrek je vanuit een station waar er geen onthaal is voorzien? Koop dan tijdig aan het loket een evenemententicket (code 674 - beschikbaar vanaf vrijdag 15 februari). Bezorg dit ticket via je afgevaardigde aan je gewest voor terugbetaling.


Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
www.acodwaso.blogspot.be

---
Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist:
1.  De volledige uitvoering van de eerder gemaakte afspraken: aanpassen van uitkeringen aan de levensduurte, optrekken van lage lonen, afschaffen van de discriminerende jeugdlonen en verlengen van de tijdelijke maatregelen zoals de speciale brugpensioenen (nachtwerk, bouw, ...);
2.  De onmiddellijke stopzetting van alle pogingen om de indexkorf te manipuleren en zo de koopkracht van de gewone man/vrouw te verlagen;
3.  Ruimte voor vrije onderhandelingen, en in elk geval:
  > respect voor eerder afgesproken loonsverhogingen
  > ruimte om het sectorale minimumloon op te trekken en de verlaagde jeugdbarema‘s weg te werken
  > ruimte om andere discriminaties (arbeiders-bedienden, mannen-vrouwen, jongeren-ouderen,...) weg te werken
  > respect voor het sociaal overleg bij invoering van flexibiliteit
4.  Dat de andere inkomensgroepen ook de crisis mee betalen (toepassing art. 14 van de loonwet van 96);
5.  Een rechtvaardiger fiscaliteit, waar iedereen eerlijk aan bijdraagt. In het bijzonder eisen we een zwaardere inspanning van grote vermogens en iedereen die inkomsten haalt uit vermogen;
6.  Een algemene oplossing voor het wegwerken van de discriminaties tussen arbeiders en bedienden;
7.  Dat er een einde komt aan de voortdurende aanvallen op de openbare diensten;
8.  Eindelijk een geloofwaardig relancebeleid om jobs te creëren en de economie terug op gang te trekken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten