donderdag 14 maart 2013

"Aangepaste" ontwerpen van H.Bogaert...

Reeds eerder op 18/2/2013 vond je hier de berichten:
- Voorstel nieuwe loopbanen staat op tekst
- Opmerkingen bij voorstel nieuwe loopbanen
Inmiddels werd daarover 2 X per week onderhandeld in Comité B.

Hieronder een lijstje met de meest recente 'aangepaste' documenten "nieuwe loopbaan volgens Hendrik Bogaert":

1) Aangepast Ontwerp van koninklijk besluit betreffende geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt: Onze excuses voor de on-tweetalige scan, maar dit is dezelfde tekst als het eerste ontwerp. In het aangepast ontwerp vindt men de wijzigingen in geel (artt. 20-22):
Samengevat:
- eerste schaalverhoging na 3 i.p.v. 4 jaar
- volgende na 6 i.p.v. 7 jaar
- maar: voor een loopbaan van 6 schalen (bijv. B!): tweede schaalverhoging na 6 i.p.v. 4 jaar, maar de laatste schaalverhoging na 3 i.p.v. 7 jaar (de korte wordt dus uitgesteld...)
Voor een BA/BT-loopbaan van 6 schalen wordt dit dus:
3-6-6-6-3 in plaats van 4-4-7-7-7
Dit evenwel voor wie steeds 'voldoet aan de verwachtingen'
Mijn eerste indruk is dat we daar weinig mee opschieten...

2) Hier vind je immers het ontwerp van K.B. inzake evaluatie. Het is dus wel degelijk 'voldoet zeer goed aan de verwachtingen', waarbij het niet behalen van 70% van de doelstellingen al een gevaar vormt om de beoordeling 'significant te verbeteren' te krijgen... (mits nog een tweetal andere, zeer subjectieve tekortkomingen (eerste pagina onderaan)).
Er is niets tussen 'voldoet zeer goed aan de verwachtingen' en 'significant te verbeteren'.
Dit laatste betekent blokkering in de weddenloopbaan...

3) Om de uit het voortgaande voortvloeiende miserie te behandelen: Wet tot oprichting van de Raad voor Personeelsbetwistingen

Ter info vind je hier nog eens de oude en ontwerp-van-nieuwe weddenschalen.


Eind maart wordt er een uitgebreid federaal comité georganiseerd om de meest recente ontwikkelingen toe te lichten. De samenstelling van dit uitzonderlijk "uitgebreid federaal comité" is nog niet gekend. Normaliter maken daar de voorzitter en ondervoorzitter van elke ondersector (+-/FOD of FTC) + gewestelijk secretarissen deel uit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten