vrijdag 17 mei 2013

divers nieuws: de nieuwe geldelijke loopbanen volgens Hendrik Bogaert - medewerkers niveau D (m/v) voor alle Federale Overheidsdiensten - belastingservice 2013 - acties ABVV/FGTB - Selor app - petitie "één statuut" - tweetaligheid oefenen -

Beste ACOD-lid,

Ter info het nieuws dat ons bereikt..

  *   De nieuwe geldelijke loopbanen volgens Hendrik Bogaert
De basis is duidelijk: Bogaert blijft halsstarrig bij zijn standpunt over de nieuwe loopbanen zonder gecertificeerde opleidingen. Geen enkele politieke partij wil terug naar het oude systeem, dus vergeet de premie in september 2014 en later (zie bijlage).
Vandaag zijn er nog geen nieuwe teksten beschikbaar. HB heeft trouwens nog geen fiat gekregen van de regering.

  *   Medewerkers niveau D (m/v) voor alle Federale Overheidsdiensten (statutair)
Solliciteren voor 28 mei (klik hier<http://www.selor.be/nl/job/ANG13075/Medewerkers-niveau-D-(m-v)-voor-alle-Federale-Overheidsdiensten>)

  *   Belastingservice 2013 (Oost-Vlaanderen)
Elke eerste maandag van de maand juni van 8.30 tot 16 uur ABVV
Vanaf 10 juni op diverse data en in verschillende regio. Klik hier voor meer info<http://www.abvv-oost-vlaanderen.be/art/pid/27465/Belastingservice-2013.htm>.

  *   Acties ABVV/FGTB
Nog geen ordewoord ACOD !!!
- donderdag 23 mei Doornik
- donderdag 30 mei Oostende
- vrijdag 7 juni Brussel

  *   Selor op je smarthpone
Momenten genoeg om met de smartphone even te kijken of Selor interessante jobs of boeiend nieuws over werken bij de federale overheid te melden heeft. Download hier<http://www.selor.be/nl/nieuws-en-evenementen/selor-op-je-smartphone-download-de-app>

  *   Petitie "één statuut"
In een arrest heeft het Grondwettelijk Hof de wetgevende macht tot 8 juli 2013 de tijd gegeven om een einde te maken aan de discriminatie tussen arbeiders en bedienden (in eerste instantie op het gebied van de opzegtermijnen en de carenzdagen). Aan de sociale partners werd gevraagd om vóór eind maart met een voorstel te komen. Teken hier de petitie<http://1statuut.abvvmetaal.be/pages/NL/SendToFriend.aspx>. Al 3000 personen tekenden.

  *   Tweetaligheid oefenen
Op www.patatifed.be<http://www.patatifed.be/> kunnen federale ambtenaren hun tweetaligheid oefenen.

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
www.acodwaso.blogspot.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten