vrijdag 28 juni 2013

Ontwerp K.B. loopbanen H.Bogaert: versie 26/06/2013...

Beste ACOD-lid (bcc Waso O Vl + afgev. andere gewesten),

In bijlage alweer (!) een nieuwe versie van het ontwerp-K.B. H. Bogaert. Dit na de vorige ontwerpen van eerder op dit jaar, en van 12, 14, 20/06/2013... nu dus versie 26/06/2013.
De bijlage V is nu ook aangepast.

De tekstwijzigingen tegenover laatste ontwerpen staan in geel.
Wie tekst wil snappen moet onderscheid maken tussen de begrippen "eerste bonificatie" en "een bonificatie" (hanteer dus geen logica, zelfs geen taalkundige logica...)

Wie in eerste weddenschaal zit en geslaagd is in competentietest of GO en daardoor op 1/01/2014 nog competentiepremie heeft, zal wel nog naar zijn tweede weddenschaal gaan, maar zal ook niet meer of pas zeer laat in de buurt van de oude weddenschaal B3 of C3.
Enkele simulatieberekeningen leren ons dat de verliezen volgens ontwerp K.B. H. Bogaert, vergeleken met huidig loopbanensysteem, daar in de vele tienduizenden euro's bedragen, gecumuleerd over je ganse loopbaan!!!

Ontwerp 26/06/2013 bevat correctie op ontwerp 20/06/2013 voor wie op 1/01/2014 in eerste fase van tweede weddenschalen (B2 of C2) zit, maar wiens competentiepremie vóór 1/01/2017 afloopt zonder schaalpromotie: Kunnen op 1/01/2017 (als ze 3X minstens 'voldoende' halen en niet 'te verbeteren' zijn!) 'eerste bonificatie' van 2000 ipv aalmoes van 500 € verwerven (ontwerp 20/06/2013).
Al komen ze daarmee gedurende de rest van hun loopbaan pas héél laat in de buurt van wat ze nu in schaal B3 of C3 zouden hebben gehad. Daardoor zijn er grote verliezen tegenover huidige loopbaan.
Bovendien: Als de competentiepremie bijv. (zgn.) op 31/12/2014 afloopt, kan men in 2015 en 2016 op zijn kin kloppen: Geen competentiepremie en ook geen equivalent bedrag in plaats daarvan!!!
= cadeau van meerdere duizenden euro's in die periode aan regering en patronaat!

Het aantal euro-miljonairs in ons landje  - en erbuiten -  is alweer toegenomen...
Dat we het geld halen bij de beroepsverzamelaars van 'bonificaties', bij de bankiers, speculanten...
en een miljonairstaks heffen op de miljoenenvermogens...!!!

Voor ACOD-leden van FOD WASO, aangesloten in gewest Oost-Vlaanderen, wil ik beslist wel zo'n simulatieberekening maken of een sterke poging daartoe ondernemen.
Stuur me dan minstens volgende gegevens op:
- geboortedatum (zodat ik geen simulatie tot je 80ste verjaardag maak...)
- aanwervingsdatum, in welk niveau - anciënniteit daarin
- dienstanciënniteit (bijv door eerdere tewerkstelling in andere graad of dienst),...
- einddatum geldigheidsperiode van je laatste of huidige GO (vind je in Spoetnic - zie bericht van 9/10/2012 Loopbaanfiche op www.acodwaso.blogspot.be)
- ...
Ik reken zelf NIETS uit voor leden in andere gewesten!!! (wend je tot je afgevaardigde in je gewest!)
En alles onder voorbehoud van interpretatie van de soms erg bizarre teksten en van alle volgende versies van ontwerp K.B. H. Bogaert!
Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO - Gewest O-Vl
Bijlagen:
---------- Doorgestuurd bericht ----------

 In bijlagen het laatste ontwerp kb en een aangepaste tabel bonificaties (na het laatste comité B).
 met kameraadschappelijke groeten
 Jo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten