dinsdag 17 september 2013

Vergadering ACOD WASO Oost-Vlaanderen dinsdag 1 oktober 2013

Beste ACOD-lid (in BCC leden WAS O-Vl + afgevaardigden andere inspectiediensten)
Zoals je kon volgen heeft staatssecretaris Hendrik Bogaert, ondanks duidelijk protocol van niet-akkoord van elk van de 3 vakbonden, zijn K.B. inzake de loopbanen er in de ministerraad van 6/09/2013 doorgedrukt.
Hetzelfde geldt voor het K.B. inzake evaluatie.
Beide K.B.'s roepen heel wat vragen op.
Zowel wat de financiële gevolgen zijn, als  wat betreft de consequenties voor onze werkomgeving.
Aan de ACOD (ook aan de andere vakbonden) om zich te beraden over de vraag 'Wat te doen?'
Er is ook een Federaal Comité van de ondersectoren in het vooruitzicht.
U bent hartelijk uitgenodigd op onze vergadering van het ACOD WASO Oost-Vlaanderen. Ook als  ACOD-lid bij de SI bent U welkom.
Agenda:
- loopbaanhervorming Bogaert
- onregelmatige prestaties
Wanneer?
- Op dinsdag 1 oktober 2013 om 9u30
Waar?
- In het ACOD-gebouw in de Bagattenstraat 158 te 9000 Gent (straat rechtover DE VOORUIT, op een boogscheut van de Savaanstraat)
Gelieve uw  aanwezigheid te bevestigen. Dit voor de praktische regeling inzake logistiek, syndicale attesten om de afwezigheid van uw werk te verantwoorden, terugbetaling verplaatsingskosten...
Praktisch:
- U bent ook welkom als lid bij de SI of de RVA, als je maar ACOD-lid bent
- Ben je aangesloten bij een ander ACOD-gewest dan Oost-Vlaanderen, dan kan gewest Oost-Vlaanderen geenszins je verplaatsingsonkosten terugbetalen
Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO

Geen opmerkingen:

Een reactie posten