dinsdag 18 september 2012

Een motiverend loopbaanbeleid volgens staatssecretaris BOGAERT?

ACOD - ACV - VSOA

De regeerverklaring van Di Rupo 1 spreekt over een motiverend loopbaanbeleid voor de federale ambtenaren.
Hoe wordt dit ingevuld door de bevoegde staatssecretaris Hendrik Bogaert?

Download hier het tract van het gemeenschapelijk vakbondsfront ACOD-ACVOD-VSOA
- Volgens Hendrik Bogaert zijn er te veel luie ambtenaren; dus men moet iedereen elk jaar evalueren. Kwestie van een stok achter de deur te hebben.
- De onderhandelingen over een sectoraal akkoord 2011-2012 raken maar niet opgestart. Ondanks eerdere afspraken (jaarlijks de eindejaarspremie optrekken) lijkt de staatssecretaris dit liever te vergeten.
- Eerst ronkende verklaringen afleggen in de pers, en dan pas onderhandelen met het personeel, da’s zijn stijl.
- U wil promotie? U bent contractueel en wil een vaste benoeming? Dan zal u moeten deelnemen aan het zelfde examen als een schoolverlater die in vaste dienst wil.
- Dure interimarbeid zal de vervangingscontracten uitsluiten. Wie wordt er hier beter van?
- Bloedgever? Volgens het Rode Kruis zijn de ambtenaren fraudeurs die hun besmettingen verzwijgen. Dus schaft Bogaert de dienstvrijstelling af.
- Werken buiten de normale kantooruren? De vakbonden vragen een regeling van hen die vandaag niets hebben. En wat doet Bogaert? Bestaande compensaties verlagen om minder voordelige stelsels te promoten. Een aalmoes voor buitengewone prestaties.
- Wil Hendrik Bogaert nog voldoende personeel inzetten bij de Federale overheid? Of wil hij enkel scoren in de media met blinde en lineaire besparingen? - En wat staat ons nog te wachten? Nog meer besparen, nog minder personeel? Minder loopbaanrechten? Verder snoeien in het Verlofbesluit?

Een héél aparte invulling van een motiverend loopbaanbeleid!

September is traditioneel de maand van de tweede zittijd, maar een resultaat van 1 op 10 (1 voor aanwezigheid) is moeilijk op te halen!

v.u. Guido RASSCHAERT (ACOD)Marc SAENEN (ACV)François FERNANDEZ (VSOA)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten