maandag 1 april 2013

Nieuwe loopbaan HB


Op 28/03/2013 was er InterFederaal Sectorcomité van de ACOD.

De voorgestelde hervormingen bevatten 3 grote lijnen:

1)  Oprichten van een administratieve rechtbank
Werkt sneller dan de Raad Van State die dan nog dikwijls uitspraken doen tegen de overheid in.
Wie zal men aanduiden voor die rechtbanken?
2 verschillende uitspraken blijven echter mogelijk. Militairen (RvS) versus burgers bij defensie (adm. rechtbank).
Wie evalueert die rechtbank?

2)  De nieuwe evaluaties
De nieuwe evaluaties zijn herschreven in functie van de geldelijke loopbaan.
Men zal kunnen geëvalueerd worden door iemand van een ander statuut.
Exceptioneel of excellent wordt uitzonderlijk. De naam spreekt voor zich.
Men kan snel achteruit gezet worden in zijn/haar loopbaan.
Als de evaluator te veel excellent geeft, zal die zelf slecht geëvalueerd worden.
Wie wil er "in de zakken zitten" van zijn collega?
Risico bestaat dat een jonge ambtenaar beter geëvalueerd wordt ten nadele van een oudere collega (want die zal niet meer groeien).

3.  De nieuwe weddeschalen
De competentietoelage wordt opgenomen in de nieuwe weddeschalen.
Men gaat van 3 tot 5 en soms 6 weddeschalen. Het duurt dus langer (of soms onmogelijk) om een volledige loopbaan uit te bouwen.
Men behoudt op 1/01/14 de voordeligste schaal, maar het is duidelijk dat men daarna verliest (ref: Copernicus).
Op het einde van de loopbaan verliest men meer. Dit geeft dus ook een invloed op je pensioen.
Mogelijks wordt de eindejaarspremie groter, maar dit weegt niet op tegen het weddeverlies. Bogaert zal hier echter wel mee schermen.

Daarna komen de verschillende ondersectoren aan het woord.
Iedereen vindt dit onaanvaardbaar. Over de actiebereidheid zijn de meningen verdeeld. Tevens wordt de vraag gesteld: "wat als HB door de regering wordt terug gefloten?"

Bogaert dreigt het alleen maar te hebben over de goede dingen (niemand verliest - mogelijkheid tot versnelde loopbaan - ...) - en die kloppen niet altijd, maar de perceptie zal gemaakt worden. Over het overige zal hij zwijgen. Wij gaan de accenten leggen op de evaluaties en minder op de weddenschalen. Het ACV zal vermoedelijk instemmen met de hervormingen. Hun lichaamstaal laat dit uitschijnen.

De onderhandelaars krijgen de volgende boodschap mee: "onaanvaardbaar" en we zeggen erbij waarom - onderhandelingen mogen verder gezet worden. We wachten ook de reacties af van Bogaert en de overige vakbonden.

Er wordt gevraagd om personeels- of ledenvergaderingen te organiseren om de leden te informeren.

In de rand.
Er zal een tool beschikbaar gesteld worden waarmee iedereen zelf zal kunnen uitrekenen wat zijn financiële gevolgen zijn op 1 januari 2014. Deze tool wordt verwacht rond 15 april.
Ik heb tevens aan onze federale verantwoordelijken met aandrang gevraagd uit te kijken naar een "specialist" die de onderhandelingen kan komen toelichten op ons AGC van dinsdag 16 april.

BIJLAGEN!

20130218 - graphique carrière pécuniaire.pdf20130218 - graphique carrière pécuniaire.pdf
519 kB
20130312 - Annexe 1 nouvelles échelles - Bijlage 1 Nieuwe schalen.xls20130312 - Annexe 1 nouvelles échelles - Bijlage 1 Nieuwe schalen.xls
60 kB
20130312 - Annexe 2 échelles de transition - bijlage 2 overgangsschalen.xls20130312 - Annexe 2 échelles de transition - bijlage 2 overgangsschalen.xls
25 kB
20130312 - Annexe 3 - Echelles actuelles - Bijlage 3 - Huidige schalen.doc20130312 - Annexe 3 - Echelles actuelles - Bijlage 3 - Huidige schalen.doc
59 kB
20130312 - Annexe 4 Art 49 - Bijlage 4 Art 49.doc20130312 - Annexe 4 Art 49 - Bijlage 4 Art 49.doc
33 kB
20130312 - Annexe 5 Echelles AR 1973 - Bijlage 5 Schalen KB 1973.doc20130312 - Annexe 5 Echelles AR 1973 - Bijlage 5 Schalen KB 1973.doc
62 kB
20130312 - Annexe 6 - Anciennes échelles autres AR - Bijlage 6 - Oude scahlen andere KBs.doc20130312 - Annexe 6 - Anciennes échelles autres AR - Bijlage 6 - Oude scahlen andere KBs.doc
338 kB
20130312 - KB geldelijke loopbaan - AR carrière pécuniaire (JL).doc20130312 - KB geldelijke loopbaan - AR carrière pécuniaire (JL).doc
738 kB

2 opmerkingen:

  1. Ik lees nergens in het ontwerp KB de vermelding loonschalen (gevangeniswezen) AP-BP-CP-DP(Ploegchef)- EP om ergens ingeschaald te worden in de nieuwe weddeschalen niveau C.
    Vallen deze specifieke weddeschalen niet onder de nieuwe (niveau C)om geintregreerd te worden en blijft voor de pba's (+ ploegcheffen) deze "oude" gewoon van toepassing ?

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ik ben benieuwd naar die tool (zie "in de rand") waarmee iedereen zal kunnen uitrekenen wat zijn financiele gevolgen zullen zijn op 01/01/14 (verwacht rond 15 april)

    BeantwoordenVerwijderen