dinsdag 24 januari 2012

eisen comité B 2011-2012


Kameraden
 
De Staatssecretaris AZ wil tegen 15.2.2012 de eisenbundels ontvangen.

Hoe gaan we te werk ?

Normaal moeten we eerst als Overheidsdiensten samenkomen en dan samen met BXL en IRW.
Nadien moeten we gaan samen zitten met PARA BXL en met ADMI om over onze gemeenschappelijke tekst van onze sector met die twee andere sectoren een consensus te vinden.
Vervolgens moeten we proberen met ACV en VSOA een gemeenschappelijk platform te vinden.

Uit ervaring weten we dat deze werkwijze weken tot maanden aansleept en dus niet realistisch is.

Zodoende stellen Roland en ik voor dat we op  donderdag 9.2.2012 een Federaal Comité van de Federale ondersectoren organiseren waar de gemandateerden van de federale ondersectoren naar een gemeenschappelijke eisenbundel zoeken.
Op deze vergadering nodigen wij ook de afgevaardigden van ADMI en van PARA BXL uit zodat ACOD als centrale tegen dan klaar is met een gemeenschappelijke tekst. Nadien proberen we nog tot akkoord te komen met de andere vakbonden.

Ik zal de relevante voorstellen van enkele gewesten Overheidsdiensten die ik ontvangen heb, ook nog nasturen.

Kunnen de gewestelijke secretarissen akkoord gaan met deze werkwijze ? Graag reactie per kerende.

Oprecht kameraadschappelijk


Guido RASSCHAERT
Algemeen Secretaris
ACOD
Federale Sector AMiO 

GSM 0032 475 522 506
Tel. 02 508 58 64 / 63
Fax 02 508 59 34

Fontainasplein  9/11 -1000 Brussel 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten