dinsdag 14 januari 2014

Het ABVV zet volledig in op een verbetering van de wettelijke pensioenen

Met de huidige vergrijzing is het noodzakelijk dat het wettelijk pensioenstelsel geherwaardeerd wordt. Er moet dan ook werk gemaakt worden van het voorstel van het ABVV om tot een vervangingsgraad van 75% voor alle gepensioneerden te komen, namelijk via het afschaffen van de fiscale voordelen voor de 3de pijler. Deze moet afgebouwd worden in de mate dat het wettelijk pensioen verbetert.

Lees hier onze informatiefiche

Geen opmerkingen:

Een reactie posten