dinsdag 14 januari 2014

Mutatieaanvragen nu indienen / hernieuwen

Beste ACOD-lid,

De procedure voor aanwerving van nieuwe controleurs is lopende. De derde en laatste proef van het examen is lopende. Wij mogen nu minstens 11 controleurs aanwerven.
De huidige controleurs die graag willen muteren, moeten hun kandidatuur dringend indienen, zodat er rekening mee kan gehouden worden bij de verdeling.
In de netwerkdirectie West-Vlaanderen komt er bijv. een plaats vrij.

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO

Geen opmerkingen:

Een reactie posten