donderdag 23 oktober 2014

Nationale Manifestatie donderdag 6/11: Praktische afspraken voor Oost-Vlaanderen


Beste ACOD-lid, beste collega,

Om te voorkomen dat de in de regeerakkoorden opgenomen talloze pensioen- en loonmaatregelen er worden doorgesluisd, organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV - ACV - ACLVB een Nationale Manifestatie te Brussel op donderdag 6 november 2014.
Deze zal gevolgd worden door:
  - Provinciale stakingen op de maandagen 24/11, 1/12 (Oost-Vlaanderen!) en 8/12.
  - Nationale Algemene Staking op maandag 15 december 2014

Praktische afspraken voor de Nationale Manifestatie donderdag 6/11, vertrek aan station Brussel-Noord

- Met de buitendiensten van de FOD WASO - TSW en TWW - vertrekken we gezamenlijk vanuit de stations.
Samen manifesteren is nu eenmaal veel plezanter dan "alleen" tussen vele tienduizenden anderen.
We spreken met FOD WASO af aan station Gent-Sint-Pieters om 9u45 onder de luifel aan de hoofdingang (aan de meest linkse buitendeur).
Laat me weten dat je meegaat, zodat we kunnen samenkomen.
Haal wel eerst aan de ABVV-stand je treinticket af (info hieronder).
Zet liefst ook je GSM aan.
We nemen vervolgens de trein naar Brussel-Noord van 10u04 op spoor 8.

- ACOD-ABVV draagt uiteraard de kosten van je treinverplaatsing (alle treinen rijden op 6/11!):
   Aan de ABVV-standen in de hiernaast vermelde stations kan je als lid  je treinticket afhalen.
Schrijf je voor de goede gang van zaken zeker vooraf in, met vermelding van je naam, vertrekstation, rijksregisternummer en bankrekeningnummer:
Ofwel via mail aan mij (enkel leden FOD WASO, Oost-Vlaanderen!)
Ofwel op de mailadressen (uiterlijk tot 5/11/2014 om 12u):
   - Regio Aalst AALST.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE
   - Regio Dendermonde
DENDERMONDE.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE
   - Regio Gent
GENT.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE
   - Regio Ronse
RONSE.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE
   - Regio Waasland
WAASLAND.INSCHRIJVINGEN@ABVV.BE
Ofwel via het online-inschrijvingsformulier dat je hier vind. 
   Als je zelf je treinticket dient te kopen (omdat er in je vertrekstation geen ABVV-stand staat), bezorg me dan zeker je treinticket uiterlijk vóór 20/11/2014, met op de achterkant vermelding van je naam, rijksregisternummer, bankrekeningnummer en handtekening. Maar schrijf je in dit geval zeker ook vooraf in zoals hierboven vermeld!

- Je afwezigheid van het werk is gerechtvaardigd:
Ofwel staak je die dag (en krijg je als lid stakingsvergoeding nadat je je inhoudingsloonfiche hebt ontvangen)
Ofwel neem je die dag verlof, recup, ... etc.
- Met enige betogingservaring kan ik je de raad geven om zelf je boterhammetjes mee te nemen (mogelijks is er wel een dagvergoeding van 10 € door ABVV).
Althans indien je geen rijtje wilt schuiven aan de (minder gezonde) eetstands langs het parcours.
Meer dan ook zal je aanwezigheid en deelname aan de acties nodig zijn!!!
Het nieuwe regeerakkoord bevat immers talloze maatregelen die wel bijzonder diep in ons vel snijden als we niet reageren:

- De federale regering wil ons langer laten werken voor een lager pensioen.
Ze wil de pensioenbonus, de preferentiële tantièmes en de diploma-gelijkstelling afschaffen.
Bovendien wil de regering het pensioen van de ambtenaren berekenen op de volledige carrière, in plaats van de referentiewedde van de laatste 5 of 10 jaar.
Dat is onaanvaardbaar!
Als ambtenaar hield je er immers rekening mee dat je een behoorlijk pensioen gaat hebben, als uitgesteld loon. Zelfs al ben je niet op de hoogte van alle techniciteiten ervan (en al is het maar van horen zeggen door je ouders of zo).
Je gaat je er dan ook bij neerleggen dat je (zeker in beginfase van je loopbaan) een st uk minder verdient (je verdient het wel maar je krijgt het niet), dat je helemaal geen firmawagen hebt, dat brugpensioen niet bestaat, dat je helemaal geen aanvullend pensioenfonds hebt, en eventueel pensioensparen mogelijks slechts bijkomstig voor de fiscale aftrek doet (bijv. als je geen hypotheek meer hebt) .
Je neemt dit mee in je balans van voor- en nadelen.  Dan moet men ook niet achteraf afkomen en tijdens je loopbaan deze balans omgooien!
Je verandert geen spelregels tijdens het spel. En al helemaal niet als het om een heel ernstig 'spel' gaat zoals je pensioen!
Door de maatregelen zouden de pensioenen algauw tot zo'n 300 € netto per maand minder bedragen, soms ook meer.
Voor jongere ambtenaren die door ex-staatssecretaris H. BOGAERT al een veel slechtere loopbaan hebben, beloopt het daarmee gecumuleerde verlies nog veel meer.

- Afbraak Openbare Diensten: De federale regering gaat voor 2,3 miljard € besparing op haar federale openbare diensten:
  - 12% minder personeel door 4 op 5 ambtenaren niet te vervangen:
Dus meer werk door minder mensen. Gevolg daarvan is het uitvallen van collega's door stress, burn-out... waardoor de overblijvenden nog meer moeten werken en er eveneens dreigen onder uit te gaan.
  - 28% minder werkingsmiddelen...
  - 33% minder investeringen (informatica, gebouwen, ...).
De regering bespaart ook 2,6 miljard euro in de gezondheidszorg.

- Daling van je reële loon door een index-sprong van 2%.
Dit draag je cumulatief mee gedurende je ganse loopbaan en in je pensioenberekening.
Cumulatief, want elke toekomstige indexering is op een verlaagd loon berekend.
Ook prof. Paul De Grauwe noemt dit economisch nonsens, zeker in een periode van deflatie, ten gevolge van de koopkrachtcrisis.
De koopkrachtcrisis die er reeds is, zal door loonstop en reële loonsverlaging, door de vele besparingen op onze rug, nog verder verdiept worden.

- ...


"We moeten besparen" - "We moeten langer werken" - blabla...

"Langer werken" is geen noodzaak, laat staan een natuurwet.
Integendeel:
Pensioenuitstroom is een opportuniteit bij uitstek om de problematiek van (jeugd)werkloosheid op te lossen. Jongeren werk geven.
Nooit eerder was de jeugdwerkloosheid in vele West-Europese landen zo hoog...

De mond vol hebben over besparingen is de retoriek die wordt gebruikt en misbruikt om ons sociaal model fundamenteel onderuit te halen.
Dit terwijl een miljonairstaks van 1% boven 1 mljn € (excl. woning) en 2% boven 2 mljn € zo'n 8 miljard zou opleveren.
De 2% rijksten bezit ca 30 tot 35 % van de rijkdom. Alleen reeds de toenemende vermogensongelijkheid rechtvaardigt een dergelijke miljonairstaks, waarvan deze 2% overigens niet eens wat zou voelen.
België is ook het land van de pamperpolitiek voor multinationals... (cf notionele intrestaftrek)
Bovendien kunnen de miljarden voor nieuwe F35 bommenwerpers beslist wel beter worden besteed.

Kom dus maar mee op 6/11 om samen onze stem te laten horen!

Met kameraadschappelijke groeten
Filip VAN BEVER
ACOD-afgevaardigde FOD WASO

Geen opmerkingen:

Een reactie posten