maandag 13 oktober 2014

Persbericht "Een sociaal en evenwichtig regeerakkoord?"

ACOD-persbericht in bijlage - wordt vervolgd
Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
09/3296311 en 0496/570126
www.acodwaso.blogspot.be


"De nieuwe federale regering doet een omgekeerd Robin Hoodje"

De nieuwe federale regering is een feit en er mag geen twijfel over bestaan dat het hier om een rechtse coalitie gaat. "Ze mag dan wel de woorden 'sociaal' en 'evenwichtig' in de mond nemen, uiteindelijk gaat het hier om een besparingsregering die wie weinig heeft het hardst treft en wie veel heeft buiten schot laat", zegt Chris Reniers, voorzitter van de ACOD.

Langer werken met welk doel?

"Als je een overzichtje maakt van de maatregelen die al uitgelekt zijn, kan je niet anders dan besluiten dat de gewone werknemers de grootste slachtoffers zijn van deze Zweedse coalitie", gaat Reniers verder. "We zullen langer aan het werk moeten blijven voor een pensioen dat niet hoger zal zijn.
En intussen worden de jongeren van de arbeidsmarkt gehouden omdat er geen jobs vrijkomen en geen extra banen worden gecreëerd."
Wie een zwaar en belastend beroep uitoefent, zal pas heel wat later met pensioen mogen, want de mogelijkheid tot vervroegde uittreding wordt flink uitgesteld. Volgens Reniers worden zij wellicht nog de grootste slachtoffers van deze pensioenhervorming. "En ja, de regering mag dan beweren dat je met een volledige loopbaan na je pensioen onbeperkt mag bijverdienen, maar wie heeft daar na z'n 67ste nog de energie voor?"

Wie verliest?

Ook op tal van andere domeinen zet deze rechtse coalitie er flink het mes in. Reniers: "Op de overheid wil men naar verluidt 8 miljard euro besparen over 4 jaar. Bart De Wever verklaart trots dat de daling van het overheidsbeslag met 400 miljoen euro 'de kracht van verandering is'. Voor wie dan wel? Voor wie dankzij de openbare voorzieningen nu net nog boven de armoedegrens kan blijven maar er in de toekomst met z'n neus ingeduwd zal worden? De Wever zegt 'we nemen, maar we geven terug', maar de vraag is dan wel van wie en aan wie!".
Ook de gezondheidszorg zal de gevolgen van de besparingen voelen, net als alle loontrekkenden, die de gevolgen van de indexsprong nog jaren zullen voelen. "Voor de regering is zo'n 'slimme' indexsprong misschien een eenmalige besparing, maar de werknemer zal daar op het einde van z'n carrière wel duizenden euro's door verloren hebben. Zo'n sprong blijft immers jaarlijks doortellen," weet Reniers. "Slim is alvast anders!"

Omgekeerd Robin Hoodje


Ondanks alles spreekt deze regering van een 'sociaal en evenwichtig akkoord'. "Als de CD&V dit sociaal noemt of wijst naar de zogenaamde sociale accenten, dan nodig ik hen toch uit het woord 'sociaal' nog eens op te zoeken in Van Dale", zegt Reniers ferm. "De aap is uit de mouw. Iedereen kan nu zien wat een rechtse regering betekent. Wie veel heeft ontspringt de dans en de doorsnee gezinnen mogen opdraaien voor de kosten van de besparingen – zowel de federale als de Vlaamse! De federale regering doet hier eigenlijk een omgekeerd Robin Hoodje. Ze pakken het af van de armen om het aan de rijken te kunnen geven."

Perscontact: Chris Reniers – voorzitter ACOD
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten