zaterdag 26 september 2015

Al ingeschreven om mee te betogen op 7 oktober?

Beste ACOD-lid, beste collega, (Oost-Vlaanderen)

Op woensdag 7 oktober '15 organiseren we in gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV - ACV - ACLVB een nationale betoging te Brussel.
Met het oog op verdere mobilisatie is het van het allergrootste belang dat we daar met zijn allen zeer talrijk aanwezig zijn, samen met andere sociale bewegingen zoals Hart boven hard!
Dag op dag 1 jaar geleden werd een onverteerbaar regeerakkoord afgesloten. Het beleid van de deelregeringen is al niet veel beter.
De werkgevers en de financiële lobby's zitten in een zetel.

Een overzicht van 1 jaar rechtse regeringen vind je op de website: 7 oktober: nationale betoging | ABVV Oost-Vlaanderen en op de flyers in bijlage bij deze mail.

Het is tijd om het verzet een nieuw elan te geven.
De rijkdom in de samenleving - die ook de laatste 10-tallen jaren verder gemiddeld gestegen is - moet correct worden aangesproken en verdeeld.
ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN !!!

Daarom eisen we onder meer herstel van de pensioenregeling op 65 jaar incl. de oude vervroegde pensioenregeling, integrale automatische indexering van lonen en uitkeringen, herinvestering in de openbare diensten, belasting op de vermogens van de rijkste 1%, een vermogensshift in plaats van de zogenaamde "tax-shift" !

Praktisch:

De manifestatie start om 11u00 aan het Noordstation.  Vertrek is voorzien om 11u30 met aankomst op het Europaesplanade rond 13u00
Met de Algemene Centrale van Openbare Diensten spreken we af om 10h30à 11u00 aan het Consciencegebouw van de Vlaamse overheid, Koning Albert II-laan 15 in Brussel. Dit is op wandelafstand van het Noord-station.
Het vervoer gebeurt per trein.
Dit kan vanuit elk station, met een treinticket met CODE MFB. (je ticket vóór eind oktober aan mij bezorgen met op de achterkant je naam, bankrekeningnummer en handtekening)
Uiteraard betaalt de vakbond je treinticket (+maaltijdvergoeding).
Maar kom je vanuit één van deze grotere stations (zie lijst + treinuren), dan is er een onthaalstand van ABVV waar je je ticket afhaalt.
SCHRIJF JE ZEKER VOORAF IN VIA DIT ONLINEFORMULIER, of per mail aan mij  (zeker je NN + bankrekeningnummer vermelden)
Dit is nodig om de organisatie mogelijk te maken!!!

We vertrekken vanuit station Gent-Sint-Pieters met de trein van 10u07. Ik zal er zijn rond 9u50.
Geef me een seintje als je ook vanuit Gent-Sint-Pieters vertrekt zodat we kunnen afspreken.
Vertrek je vanuit Aalst, Sint-Niklaas, of een ander station, spreek dan vooraf af met je collega's, want betogen is veel plezanter samen!

Parcours:

U kan het volledige parcours terugvinden via volgende link :
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zLFh_YTRq7-U.k9mx2-E5R6ls&usp=sharing

Met collegiale en kameraadschappelijke groeten

Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
0496/knip

Geen opmerkingen:

Een reactie posten