zaterdag 27 oktober 2012

Onderhandelingen premies en ploegwerk opnieuw geopend

Van: RASSCHAERT, Guido
Verzonden: woensdag 26 september 2012 12:29
Onderwerp: Onderhandelingen over premies en ploegwerk worden opnieuw geopend !!!!

Kameraad

Deze morgen heeft Staatssecretaris H BOGAERT een verklaring afgelegd in Comité B over het dossier premies en ploegwerk.

Hij is zich bewust van het feit dat er door zijn voorstel veel onrust is ontstaan en hij is bereid om het dossier te heropenen en opnieuw te onderhandelen. Al onze opmerkingen, amendementen en bezwaren worden door zijn administratie ter studie genomen en hij heeft verklaart dat in de mate van het mogelijke hij daarmee zal rekening houden.

In elk geval wil hij niet dat dit besluit een besparingsoperatie zou worden. Dat zijn toch zijn woorden….

De koppeling met het dossier van de douaniers van de FOD FIN moet losgemaakt worden van deze besprekingen en op dat vlak zal hij met zijn collega in de regering afspraken maken.

Volgende week starten er opnieuw technische besprekingen om punt per punt uit te klaren.


ACV heeft zijn stakingsaanzegging voor de controleurs opgeschort.

ACOD heeft het volgende standpunt ingenomen : deze wending past binnen het mandaat dat wij van ons federaal comité hebben gekregen ,namelijk alles inzetten op het heropenen van dit dossier en via onderhandelingen proberen de negatieve elementen uit dit besluit te halen. Onze toekomstige houding hangt af van het eindresultaat dat wij boeken.

Ik wil toch benadrukken dat eventuele toekomstige acties moeten uitgaan van ALLE betrokken ondersectoren en niet alleen van de sociale controleurs en daar is toch wel een verschil met het initiatief van ACV.

Voorlopige conclusie : onderhandelingen worden dus opnieuw geopend en in functie van het resultaat bepalen wij onze houding.


Guido RASSCHAERT
Algemeen Secretaris
ACOD
Federale Sector AMiO 

GSM 0032 475 522 506
Tel. 02 508 58 64 / 63
Fax 02 508 59 34

Fontainasplein  9/11 -1000 Brussel Geen opmerkingen:

Een reactie posten