donderdag 21 maart 2013

Hendrik Bogaert wil beste leerling van de klas zijn …

Beste ACOD-lid,

Hier / hieronder de reactie van de ACOD op de uitlatingen van H.Bogaert over de lineaire vermindering van het aantal ambtenaren en afbouw van de openbare dienstverlening.
Dubbele agenda...

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
09/3296311 en 0496/570126

-----
Hendrik Bogaert wil beste leerling van de klas zijn …
maar wie betaalt de rekening?

Staatssecretaris van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert staat te springen om de regering Di Rupo helpen in haar besparingsdrift. Zijn recept: meer en sneller personeel afbouwen bij de federale overheid door het inzetten van meer computers. Elke dag lanceert de staatssecretaris een nieuw idee. Ondertussen weten we wel wat ze waard zijn…

Hendrik Bogaert speelt door zijn lineaire en blinde besparingen met de toekomst en de goede werking van de federale openbare sector. Personeel wegsaneren zonder zich af te vragen wat de gevolgen zijn, getuigt van zwak bestuur.

Volgens ACOD Overheidsdiensten heeft de staatssecretaris een dubbele agenda. We weten dat de zesde staatshervorming het werk van duizenden federale personeelsleden zal overhevelen naar de gewesten en gemeenschappen. Evenmin is het een geheim dat de regio's wel de opdrachten en het geld willen, maar niet de federale personeelsleden. Wat is dus de ware bedoeling van Hendrik Bogaert? We hebben er het raden naar, maar ooit zullen we er de gevolgen van dragen. En tegen dan heeft de staatssecretaris het zinkend schip wellicht al verlaten…

Guido Rasschaert
algemeen secretaris ACOD AMiO
0475 52 25 06

Gino Hoppe
algemeen secretaris ACOD AMiO
0476 75 20 27

Chris Moortgat
algemeen secretaris ACOD (Vlaamse) Overheidsdiensten
0473 97 05 91

Roland Vansaingele
secrétaire général CGSP AMiO
0478 21 68 23


Geen opmerkingen:

Een reactie posten