zaterdag 9 maart 2013

Waarom gaan we op donderdag 14 maart naar Brussel?

Samen voor een betere toekomst

Geen blinde besparingen, kwaliteitsvolle jobs voor iedereen


Besparingen zijn geen oplossing. Ze zijn een rem op de economie en maken de meest kwetsbare burgers nog armer.
Europa moet dringend van koers veranderen. De Europese Unie moet streven naar een sterke sociale samenleving.
We zetten deze boodschap kracht bij door op 14 maart een grote optocht te organiseren. Afspraak in Brussel!

Waarom 14 maart?

Omdat de Europese leiders dan in Brussel vergaderen. Op de Europese Top van 14 en 15 maart zullen ze evalueren hoe de lidstaten hun "besparingsaanbevelingen" uitvoeren. Ze zullen ook nieuwe besparingsmaatregelen goedkeuren.
Besparingen op de rug van wie? Van de werknemers en de uitkeringstrekkers natuurlijk!
Wij vinden ook dat de overheidsfinanciën gezond moeten worden, maar het keurslijf waarin ons land gedrongen wordt, heeft rampzalige gevolgen!

Waarom actie voeren?

De aanbevelingen en maatregelen van de Europese leiders zijn geen echte antwoorden op de crisis! Ze zijn sociaal en economisch verkeerd:
·         er zijn nog steeds geen groeivooruitzichten in de eurozone, want voor het vierde achtereenvolgende jaar is de groei negatief
·         er zijn 25 miljoen werklozen in de 27 lidstaten,
·         bijna 6 miljoen Europese jongeren onder de 25 jaar is werkloos;
·         de armoede neemt toe, vooral in de landen die gebukt gaan onder de drastische bezuinigingen
·         de arbeidsvoorwaarden staan zwaar onder druk (langer, sneller, meer, soepeler werken en steeds vaker o.b.v. onzekere contracten)


Onze voorstellen

·         Invoering van een minimumloon in elke EU-lidstaat;
·         België en Europa moeten de weg op van de derde industriële revolutie: duurzame ontwikkeling via openbare investeringen (mobiliteit, huisvesting) en de creatie van meer kwaliteitsvolle banen;
·         Bestrijden van alle vormen van fiscale concurrentie en loonconcurrentie tussen de werknemers;
·         Beschermen van de werknemers en hun loon door het vermijden van sociale dumping en milieudumping (concrurrentie op vlak van sociale regels en milieuregels);
·         Alle overheidssteun afhankelijk maken van het scheppen van kwaliteitsvolle banen;
·         Een rechtvaardige, meer progressieve fiscaliteit die de inkomens uit kapitaal doet bijdragen;
·         ... zie onze folder 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten