dinsdag 1 oktober 2013

Persbericht ACOD overheidsdiensten over plannen Bourgeois en Bogaert

persbericht in pdf

N-VA en CD&V hand in hand tegen het overheidspersoneel, terwijl sp.a en Open VLD de ogen sluiten

De voorbije dagen kondigden Minister van Ambtenarenzaken Geert Bourgeois en Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert aan dat ze het personeelsstatuut van het overheidspersoneel grondig willen hervormen.
Ze zijn in opbod om de beste "rechtse" leerling van de klas zijn.
Op die manier bouwen ze het personeelsstatuut van de ambtenaren af om zo hun vriendjes van Voka, Unizo en het VBO ter wille te zijn.
Helaas is het personeel het slachtoffer van dit hanengevecht.


Wat wil Minister Bourgeois ?

Onder het mom van een modern HR-beleid wil minister Bourgeois eigenlijk het personeelsstatuut afbreken door essentiële onderdelen van de arbeidsvoorwaarden en van de verworvenheden af te schaffen.

De gelijkschakeling van contractuelen en statutairen is slechts een alibi. Het is zijn bedoeling een afbouw te realiseren die geen vooruitgang vormt voor de contractuelen en enkel een achteruitgang betekent voor de vastbenoemden.

Vooral de statutairen liggen onder vuur. Door de mogelijkheid tot ontslag soepeler te maken, ondermijnt Bourgeois de facto de vaste benoeming . Een vaste benoeming garandeert echter de onafhankelijkheid van het overheidspersoneel ten aanzien van de politiek: de werking van onze overheid kan objectief verlopen en overheidspersoneel wordt minder beïnvloedbaar door politici en belanghebbenden.

Wat wil Hendrik Bogaert ?

Staatssecretaris Bogaert speelt het populistisch spel "Pak de ambtenaar" goed mee. Hij frist een tien jaar oud besluit van Luc Van den Bossche op. Aangezien dat geen nieuwswaarde heeft, toetert hij luid dat hij daardoor een einde maakt aan de vaste benoeming.

Wat betreft de bestaande evaluatie- en ontslagregeling van federale ambtenaren, is het nu al mogelijk om personeelsleden die zeer slecht presteren aan te pakken en te ontslaan indien nodig. Daarvoor moet men enkel de procedures toepassen.

We hopen alvast niet dat de nieuwe evaluatiedoelstelling van de topambtenaren erin bestaat zoveel mogelijk mensen hun job af te nemen.

ACOD Overheidsdiensten is verwonderd dat behalve de vakbonden niemand zich vragen lijkt te stellen bij dergelijke onzinnige plannen. Afwachten wat de evaluatie van de ministers oplevert over acht maanden…

Contact ACOD Vlaamse Overheidsdiensten :
Jan Van Wesemael - Chris Moortgat
algemeen secretarissen
0478 88 01 52 0473 97 05 91

Contact ACOD Federale Overheidsdiensten :
Gino Hoppe - Guido Rasschaert
algemeen secretarissen
0476 75 20 27 0475 52 25 06

Fontainasplein 9-11 1000 Brussel 02 508 58 11 info@acodonline.be www.acodonline.be www.facebook.com/acod.abvv www.twitter.com/ACOD_ABVV

Geen opmerkingen:

Een reactie posten