woensdag 25 september 2013

Loopbaan Bogaert - schema bonificaties

Ter info hierbij een samenvattend schema van de bonificaties in de loopbanen H.Bogaert.
- op de eerste pagina de 'eerste bonificaties', vanaf 2017
- op de tweede pagina de volgende bonificaties
 

Van: RASSCHAERT, Guido [mailto:Guido.RASSCHAERT@cgspacod.be]
Verzonden: wo 25/09/2013 12:02
Onderwerp: loopbaan Bogaert - schema bonificaties


Kameraad

Zoals je ondertussen weet , is in de nieuwe loopbaan Bogaert voorzien dat er in de toekomst wordt gewerkt met verhogingen die bonificaties worden genoemd.
Door de vele voorwaarden en criteria is het niet altijd eenvoudig om te weten voor wat men nu precies in aanmerking komt.

Onze staff heeft alles in een schema samengevat en dat is toch iets eenvoudiger.
Het is de bedoeling dat jullie op deze wijze het ook kunnen overbrengen want jullie zullen uiteraard vele vragen krijgen.

Bij een eerste lezing is het noodzakelijk om de tekst van het KB naast het schema te leggen. 

PS :  op 17 oktober roept de ACOD opnieuw een federaal comité samen om met de ondersectoren van gedachten te wisselen hoe het nu verder moet.
Wie is daar aanwezig ? Het is een uitgebreid comité dwz 3 gemandateerden per federaal technisch comité (voorzitter en 2 vice met respect verdeling van de 3 intergewestelijken).
Elke voorzitter van elke ondersector zal het woord krijgen, het is dus belangrijk dat je van uit de werkzetel/gewest via deze weg je stem laat horen langs de weg van je ondersector.
De vergadering zal intersectoraal zijn dus PARA Brussel en ADMI zijn eveneens aanwezig.
Guido RASSCHAERT                             
Algemeen Secretaris
ACOD
Federale Sector AMiO 

GSM 0032 475 522 506
Tel. 02 508 58 64 / 63
Fax 02 508 59 34

Fontainasplein  9/11 -1000 Brussel 

***** DISCLAIMER ***** Deze e-mail en al zijn bijlagen zijn uitsluitend voor de geadresseerde bestemd en kunnen vertrouwelijke informatie bevatten.Als u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen. Publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik door derden is verboden, tenzij anders vermeld. De afzender kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige wijziging van zijn bericht tijdens de elektronische transmissie.
P Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen uitprint!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten