zaterdag 7 september 2013

In het Staatsblad: samenstelling van de beroepscommissies voor de evaluatie

De ministeriële besluiten van 15 juli 2013 stellen de samenstelling van de beroepscommissies voor de evaluatie vast. (zie Fedweb)

De interdepartementale beroepscommissie is bevoegd voor beroep van federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en het Ministerie van Landsverdediging.
Daarin zetelen o.m. Walter Vanwanghe voor de ACOD en Luk Somers voor het ACV.

Meer info
ministerieel besluit van 15 juli 2013 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten