maandag 16 september 2013

Ontwerp-K.B. Bogaert - Loopbanen (eindversie)

Op Fedweb, van P&O, verscheen op 9/09/2013 de uiteindelijke versie van het ontwerp van koninklijk besluit van H.Bogaert, inzake de loopbanen.
Dit onder het artikel Evaluatiecyclus en geldelijke loopbaan: Laatste rechte lijn.
Opgemerkt weze dat er nog kleine tekstwijzigingen waren na de versie van 3/07/2013, die je hieronder vond.De Ministerraad van 6 september 2013 heeft het koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt en het koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt goedgekeurd.
Zodra de Koning het besluit 'evaluatie' heeft getekend, wordt het in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en zal het in werking treden op de 1e van de maand die volgt op de publicatie, waarschijnlijk dus op 1 november 2013. Wat de inhoud van het besluit betreft, zijn de principes die in het nieuwsbericht op Fedweb van 14 juni werden toegelicht, nog altijd van toepassing.
Voor het koninklijk besluit 'geldelijke loopbaan' wordt gewacht op een bijkomend advies van de Raad van State over de bijlagen van het besluit. Als dat advies geen grote wijzigingen bevat, kan de tekst ook ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning. De publicatie in het Belgisch Staatsblad zal waarschijnlijk begin oktober plaatsvinden, en de inwerkingtreding op 1 januari 2014.
Naar aanleiding van de opmerkingen van de Raad van State over de inhoud van het besluit werden er enkele technische wijzigingen aan verschillende artikelen aangebracht, maar de grote lijnen van de hervorming, zoals die op 12 juli 2013 op Fedweb werden gepubliceerd, blijven van toepassing.

Meer info

Geen opmerkingen:

Een reactie posten