zaterdag 7 september 2013

Ontwerp-K.B. Bogaert - Evaluatie

Hierbij vind je het uiteindelijke ontwerp van koninklijk besluit van H.Bogaert, inzake de evaluatie
Hier vind je een overzichtelijkere uitleg over het ontwerp-K.B. evaluatie
Hier vind je de info erover via Fedweb

De koppeling van de loopbanen aan de evaluatie - door de ACOD verworpen - is niet opgenomen in dit ontwerp van K.B. evaluatie, doch wel in het ontwerp-K.B. op de loopbanen.
Dit is één van de belangrijkste redenen waarom ACOD een protocol van niet-akkoord tekende voor het ontwerp-K.B. loopbanen.
Gezien het ontwerp-K.B. evaluatie evenwel een (bescheiden) vooruitgang en verbetering is, en iets meer garanties biedt dan de bestaande regeling, tekende de ACOD een protocol van akkoord-maar-met-opmerkingen voor het ontwerp-K.B. evaluatie. Het gevaar was immers dat de lonen gevaren aan de  oude en nog slechtere evaluatieregeling zouden worden gekoppeld...

Uit het protocol:
"Hoewel ze volledig tegen een individuele, systematische en steeds terugkerende evaluatie van de personeelsleden gekant blijft, gaat de ACOD akkoord met het voorliggende ontwerp, voor zover dat het de bestaande situatie verbetert en het systeem een zeker aantal garanties qua objectiviteit geeft.

Ze wil echter de volgende opmerkingen aanbrengen :
- Art. 32: de ACOD betreurt het dat het met redenen omkleed advies van de beroepscommissie niet dwingend is in geval van afwijking met het oorspronkelijke criterium dat aan de eiser is toegekend.
- Art. 36: de ACOD wijst erop dat het bedrag van de ontslagvergoeding lager zou kunnen liggen dan dat van de compenserende opzeggingsvergoeding waarin de wet van 3 juli I978 voorziet. Dat verschil zou dus ongerechtvaardigd kunnen zijn met het oog op art. 4.4 van het Europees Sociaal Charter.
- ArL 38: voor de ACOD getuigt het niet opnemen in de opsomming van het verlof bedoeld in artikel II.,7 , § 2, van het koninklijk besluit van I 9 november I 998 (loopbaanonderbreking om bijstand te verlenen aan een ernstig ziek familielid) van een gebrek aan mededogen ten opzichte van het personeel. Bovendien brengt het een ernstige, indirecte discriminatie teweeg tegenover vrouwen, die verboden is door de genderwet van 10 mei 2007."


Geen opmerkingen:

Een reactie posten