dinsdag 23 september 2014

Persbericht: Wervingsstop federale overheid

ACOD-persbericht over de wervingsstop bij de federale overheidsdiensten

Van zodra er moet bespaard worden, kijken politici gemakshalve naar de loonkost bij de federale overheid. De cijfers van de begroting opfrissen met een volledige wervingsstop getuigt niet van een beleid maar eerder van een kortzichtige kruideniersmentaliteit. Niemand stelt zich blijkbaar vragen bij de gevolgen voor de samenleving.

Geen vervangingen meer bij onder andere het gevangenispersoneel, de hoven en rechtbanken, de civiele bescherming, de noodcentrales, de belastingdiensten, de fraudebestrijding, de voedselcontrole en de dienst vreemdelingenzaken … De burgers zullen het ongetwijfeld voelen.

Onderzoek wijst uit dat in de landen waar men fel bespaart op personeel in belastingdiensten de fraude sterk toeneemt. Als gevolg daarvan grijpt men naast de noodzakelijke inkomsten, wat dan nieuwe besparingen op de overheidsdiensten en hun personeel in de hand werkt. Een dergelijke vicieuze cirkel doet uiteindelijk de armoede en ongelijkheid in de samenleving steeds verder toenemen.

Gaan we binnenkort opnieuw een sluiting meemaken van de diensten bij de voedselcontrole? Zal de overheid nog over voldoende slagkracht beschikken om hulp te verlenen indien de elektriciteit toch uitvalt? En wat met de ongeruste burger die dan belt naar het nummer 112? Krijgt die dan een antwoordapparaat aan de lijn?

Alle beslissingen over een wervingsstop worden genomen zonder ook maar een woord van uitleg of enig overleg met de vertegenwoordigers van het personeel. Het blijft dus gissen naar een onzekere toekomst. In de departementen van de federale overheid wordt het met de dag moeilijker tot zelfs onmogelijk om een stabiel beleid te plannen. Men weet immers nooit wanneer de volgende besparingsronde eraan komt en wat die zal brengen. Ook slechte heelmeesters maken stinkende wonden.

Guido Rasschaert
algemeen secretaris ACOD AMiO

Geen opmerkingen:

Een reactie posten