Loopbanen

Loopbanen georganiseerd per niveau


Loopbaan niveau D

Administratief medewerker (DA)
DA1beginweddeschaal
 na 1 jaar niveau-anciënniteit  recht op deelname aan GO 1
GO 1geldigheidsduur 8 jaar
 jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 1.000€
DA2automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van GO 1
 recht op deelname aan GO 2
GO 2geldigheidsduur 8 jaar
 jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 1.000€
DA3automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van GO 2
 recht op deelname aan GO 3
GO 3geldigheidsduur 8 jaar
 jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 1.000€
DA4automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van GO 3
 eindweddeschaal
 geen deelname aan GO meer mogelijk
De doorlooptijd in deze loopbaan bedraagt minimaal 25 jaar, met name 1 jaar vereiste niveauanciënniteit + 3x8 jaar op basis van het telkens van de eerste maal slagen in een GO. 
 
 Technisch medewerker (DT)       
DT2beginweddeschaal
 na 1 jaar niveau-anciënniteit recht op deelname aan GO 1
GO 1geldigheidsduur 8 jaar
 jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 1.000€
DT3automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van GO 1
 recht op deelname aan GO 2
GO 2geldigheidsduur 8 jaar
 jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 1.000€
DT4automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van GO 2
 recht op deelname aan GO 3
GO 3geldigheidsduur 8 jaar
 jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 1.000€
DT5automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van GO 3
 eindweddeschaal
 geen deelname aan GO meer mogelijk
De doorlooptijd in deze loopbaan bedraagt minimaal 25 jaar, met name 1 jaar vereiste niveau-anciënniteit + 3x8 jaar op basis van het telkens van de eerste maal slagen in een GO.


Loopbaan niveau C

Technisch assistent (CT) en administratief assistent (CA)
CT1/CA1beginweddeschaal
 na 1 jaar niveau-anciënniteit (vereiste bij werving) recht op deelname aan GO 1
GO 1geldigheidsduur 8 jaar
 jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 1.700€
CT2/CA2automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van GO 1
 recht op deelname aan GO 2
GO 2geldigheidsduur 8 jaar
 jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 1.700€
na afloop van de geldigheidsduur van GO 2 recht op deelname aan GO 3
GO 3geldigheidsduur 8 jaar
 jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 1.700€
CT3/CA3automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van GO 3
 eindweddeschaal
 geen deelname aan GO meer mogelijk
De doorlooptijd in deze loopbaan bedraagt minimaal 25 jaar, met name 1 jaar vereiste niveau-anciënniteit + 3x8 jaar op basis van het telkens van de eerste maal slagen in een GO.


Loopbaan niveau B

Administratief deskundige (BA), technisch deskundige (BT) en financieel deskundige (BF)
BA1/BT1/BF1beginweddeschaal
  na 1 jaar niveau-anciënniteit (vereiste bij werving) recht op deelname aan GO 1
GO 1geldigheidsduur 8 jaar
  jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 2.000€
BA2/BT2/BF2automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van GO 1
  recht op deelname aan GO 2
GO 2geldigheidsduur 8 jaar
  jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 2.000€
na afloop van de geldigheidsduur van GO 2 recht op deelname aan GO 3
GO 3geldigheidsduur 8 jaar
  jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 2.000€
BA3/BT3/BF3automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van GO 3
  eindweddeschaal
  geen deelname aan GO meer mogelijk
De doorlooptijd in deze loopbaan bedraagt minimaal 25 jaar, met name 1 jaar vereiste niveau-anciënniteit + 3x8 jaar op basis van het telkens van de eerste maal slagen in een GO.

ICT-deskundige (BI)
BI3beginweddeschaal
na 1 jaar niveau-anciënniteit (vereiste bij werving) recht op deelname aan GO 1
GO 1geldigheidsduur 6 jaar
  jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 2.500€
 BI2automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van GO 1
  recht op deelname aan GO 2
GO 2geldigheidsduur 6 jaar
  jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 2.500€
  na afloop van de geldigheidsduur van GO 2 recht op deelname aan GO 3
GO 3geldigheidsduur 6 jaar
  jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 2.500€
  na afloop van de geldigheidsduur van GO 3 recht op deelname aan GO 4
GO 4geldigheidsduur 6 jaar
  jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 2.500€
BI3automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van GO 4
  eindweddeschaal
  geen deelname aan GO meer mogelijk
De doorlooptijd in deze loopbaan bedraagt minimaal 25 jaar, met name 1 jaar niveau-anciënniteit + 4x6 jaar op basis van het telkens van de eerste maal slagen in een GO.


Loopbaan niveau A

Klasse A1
A11beginweddeschaal
na 1 jaar niveau-anciënniteit (vereiste bij werving) recht op deelname aan GO 1
GO 1geldigheidsduur 6 jaar
jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 2.000€
A12automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van GO 1
 recht op deelname aan GO 2
GO 2geldigheidsduur 6 jaar
 jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 2.000€
A21*automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van GO 2
 bevordering in de klasse A2, schaal A21 
 recht op onmiddellijke deelname aan GO 1 van de klasse A2
 * 6 jaar na het slagen voor de gecertificeerde opleiding GO 2 (vanuit de weddeschaal A12) gebeurt automatisch de bevordering naar de hogere klasse A2, met name in de weddeschaal A21.  Vanaf deze weddeschaal wordt de loopbaan verder ontwikkeld in de klasse A2 (A22 en A23).
De doorlooptijd in de klasse A1 + A2 bedraagt minimaal 25 jaar, met name 1 jaar vereiste niveau-anciënniteit + 4x6 jaar op basis van het telkens van de eerste maal slagen in een GO.

Bijzondere regeling voor de klasse A1: de gegarandeerde loopbaan:
De ambtenaar die gedurende een periode van zes jaar bezoldigd is in de weddeschaal A11 bekomt automatisch de weddenschaal A12 (ook indien tussentijds geen premie voor competentieontwikkeling werd bekomen).  De eventuele lopende rechten op de premie voor competentieontwikkeling  vervallen op het moment van deze bevordering.

Klasse A2
A21beginweddeschaal
 na 1 jaar niveau-anciënniteit (vereiste bij werving) recht op deelname aan GO 1
GO 1geldigheidsduur 6 jaar
 jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 3.000€
A22automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van GO 1
 recht op deelname aan GO 2
GO 2geldigheidsduur 6 jaar
 jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 3.000€
 A23automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van GO 2
 eindweddeschaal
 geen deelname aan GO meer mogelijk
De doorlooptijd in de klasse A2 bedraagt minimaal 13 jaar, met name 1 jaar niveau-anciënniteit + 2x6 jaar op basis van het telkens van de eerste maal slagen in een GO.

Klasse A3
A31beginweddeschaal
 na 1 jaar niveau-anciënniteit (vereiste bij werving) recht op deelname aan GO 1
GO 1geldigheidsduur 6 jaar
 jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 3.000€
A32automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van GO 1
 recht op deelname aan GO 2
GO 2geldigheidsduur 6 jaar
 jaarlijkse premie voor competentieontwikkeling van 3.000€
A33automatische bevordering na afloop van de geldigheidsduur van GO 2
 eindweddeschaal
 geen deelname aan GO meer mogelijk
De doorlooptijd in de klasse A3 bedraagt minimaal 13 jaar, met name 1 jaar vereiste niveau-anciënniteit + 2x6 jaar op basis van het telkens van de eerste maal slagen in een GO.

Klasse A4
A41beginweddeschaal
 na 1 jaar niveau-anciënniteit (vereiste bij werving) recht op deelname aan een GO 1
GO 1af te leggen binnen een periode van 6 jaar
 geen premie voor competentieontwikkeling voorzien
A42automatische bevordering na 6 jaar bezoldiging vanuit de weddeschaal A41   
 recht op deelname aan GO 2
GO 2af te leggen binnen een periode van 6 jaar
 geen premie voor competentieontwikkeling voorzien
A43automatische bevordering na 6 jaar bezoldiging vanuit de weddeschaal A2
 eindweddeschaal
 geen deelname aan GO meer mogelijk
De doorlooptijd in de klasse A4 bedraagt minimaal 13 jaar, met name: 1 jaar vereiste niveau-anciënniteit + 2x6 jaar op basis van het slagen in een GO.

 Klasse A5
A51beginweddeschaal (enkel toegankelijk via bevordering vanuit de klasse A4)
A52automatische bevordering na 6 jaar bezoldiging vanuit de weddeschaal A51
 A53automatische bevordering na 6 jaar bezoldiging vanuit de weddeschaal A52
eindweddeschaal
De doorlooptijd in de klasse A5 bedraagt minimaal 12 jaar, met name 2x6 jaar op basis van de verloning in de weddeschaal A51 en A52.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten