Welkom op de site van ACOD WASO !!!


De ACOD-overheidsdiensten verenigt en behartigt onze collectieve en individuele rechten en belangen als statutair en contractueel personeel in de publieke sector.
Hiertoe informeert ACOD haar leden, geeft raad, biedt verdediging, onderhandelt, en vormt een volstrekt onmisbare tegenmacht tegen de overheid. Als socialistische vakbond gebeurt dit in de waarden van solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie.

Ons ACOD-Comité in de FOD Werkgelegenheid Arbeid & Sociaal Overleg is samengesteld uit door de leden verkozen vakbondsafgevaardigden, en neemt de behartiging van onze rechten en belangen waar op het niveau van onze FOD.

Onze afgevaardigden en leden verdienen daarbij alle info en ondersteuning.
Dit gebeurt met nota's, ad valvas berichten, en sinds geruime tijd ook per e-mail.
Omdat deze info vaak langere tijd bruikbaar blijft, komt deze on line uitbreiding en archivering goed van pas.
Omdat onze website http://users.skynet.be/syndicaalnieuws beslist een opvolger verdient:
Welkom op deze webstek en veel leesplezier!

Filip Van Bever
ACOD-vakbondsafgevaardigde
FOD Werkgelegenheid Arbeid & Sociaal Overleg                          Terug naar Startpagina

Geen opmerkingen:

Een reactie posten