Contact

Bij vragen over onze rechten en belangen als overheidspersoneel wenden de leden zich bij voorkeur eerst rechtstreeks tot de afgevaardigde op hun eigen werkzetel of in hun gewest.
Daar kan je ook bij terecht om je aan te sluiten als lid.

Ik ben als ACOD-vakbondsafgevaardigde en webverantwoordelijke (bijv. voor een 'log in') uiteraard ook te bereiken op filip.vanbever[at]gmail.com
Wil je publiek uw gedacht kwijt, (beleefde) kritiek geven of uw ei leggen over een actueel thema ...
Plaats dan gerust een reactie hieronder!!!

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
filip.vanbever[at]gmail.com
ACOD-afgevaardigde FOD WASO

Geen opmerkingen:

Een reactie posten