vrijdag 7 juni 2013

Maandag 24 juni - actie openbare sector in Brussel

Beste ACOD-lid,

Kruis maandag 24 juni '13 alvast in het rood aan in je agenda.
Leden van andere vakbonden in groen of in blauw, want dit is een aktiedag in gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD -ACVOD - VSOA.
Meer details over de aktievorm(en) volgen nog zodra beschikbaar.

De persmededeling vind je hieronder / persmededeling weergeven
Het is belangrijk dat op 24/06 ook de personeelsleden van de Federale Overheidsdiensten hun protest laten horen tegen de plannen van H. Bogaert !!!

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde WASO

--------------
Vakbonden openbare sector voeren actie voor het behoud van sterke openbare diensten
Op maandag 24 juni 2013 komen de vakbonden van de openbare sector - ACOD, FCSOD en VSOA – samen in Brussel. Met een positieve actie willen we de burgers ervan bewust maken dat het behoud van sterke openbare diensten broodnodig is, nu en in de toekomst.
Dagelijks staan de werknemers van de openbare sector ten dienste van burgers en samenleving. Hun belang mag dan ook niet onderschat worden. Een efficiënte en goed georganiseerde openbare sector vrijwaart de rechten van elke burger, garandeert dat iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de samenleving en dat niemand wordt uitgesloten.

Openbare diensten staan voor:
- nabije mobiliteit
- frequente postbedeling
- betaalbare energie
- kwaliteitsvolle telecommunicatie
- rechtvaardige fiscaliteit
- verantwoordelijke administraties
- betrouwbare gezondheidszorg
- verzekerde veiligheid
- goed onderwijs
- gevarieerde cultuur
- …

Daar zetten onze statutaire en contractuele ambtenaren zich voor in: elke dag en voor elke burger.
Voorwaarde is wel dat er voldoende en gemotiveerd personeel aanwezig is. We verzetten ons dus radicaal tegen sluipende afslankingen en inbreuken op de pensioenen en we eisen een correcte verloning. Voorts kan er geen sprake zijn van een verdere afbouw van de systemen van loopbaanonderbreking, als we het evenwicht tussen werk en gezin in de openbare sector willen behouden. Het is bovendien onaanvaardbaar dat overheidsbudgetten in evenwicht worden gebracht ten koste van de goede werking van de openbare diensten.

Openbare diensten zijn geen eiland. Ze maken integraal deel uit van een open samenleving die zich verzet tegen elke vorm van discriminatie. Openbare diensten zijn er voor iedereen.

ACOD – ACVOD - VSOA


---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: SCHELSTRAETE, Jo <Jo.SCHELSTRAETE[apestaart]cgspacod.be>
Datum: 6 juni 2013 15:03
Onderwerp: maandag 24 juni - actie openbare sector in Brussel
Aan:


Bcc: AGC + militanten

Maandag 24 juni gaan ACOD, FCSOD en VSOA samen actie voeren in Brussel. In bijlage vinden jullie het persbericht. Wanneer er meer praktische info is, zal ik die ASAP communiceren. 
met kameraadschappelijke groeten
Jo 

ACOD-FCSOD-VSOA - Vakbonden openbare sector voeren actie voor behoud ste....pdf
378 kB   Weergeven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten