zaterdag 1 juni 2013

Stakingsaanzegging ACOD 6/6/2013 voor alle openbare diensten

Het ontwerp van "onze" minister Monica De Coninck tot verstrenging van de wet "tot vrijwaring van de concurrentiekracht" zou niet enkel tot een ernstige aantasting van onze koopkracht en de collectieve loononderhandelingen in de privé-sectoren leiden, maar zet onrechtstreeks ook ons indexeringssysteem van lonen en uitkeringen, incl. in de overheidsdiensten ernstig op de helling.

Bovendien riskeren we als sociale inspectiediensten werkgevers te moeten verbaliseren die de loonstop - tot 2018 - niet naleven.
Hetzelfde ontwerp voorziet ook nog eens in cadeaus voor de werkgevers die de loonstop naleven:
1,2 miljard per jaar bovenop de 15 miljard vermindering RSZ-werkgeversbijdragen die ze nu al op zak steken.
Dit zal het gat in de begroting vergroten, waardoor de openbare dienstverlening en de rechten van het overheidspersoneel verder in het gedrang komen.

We verwijzen naar ons eerder bericht 'betoging 6 juni' hieronder.
Daarom zijn de openbare diensten eveneens betrokken partij en steunt de ACOD elke deelname aan de betoging op 6 juni te Brussel. Uw afwezigheid van het werk om deel te nemen aan deze vakbondsmanifestatie is ingedekt door de stakingsaanzeggingen die U in bijlage vindt.

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
www.acodwaso.blogspot.be

--------------------------------

Kameraden,

In bijlage de brieven die verzonden werden ivm de manifestatie van 6/06/2013.

Met kameraadschappelijke groeten,

i/o
Karel Stessens
Voorzitter

5

bijlagen —
ACOD@Kris Peeters - syndicale acties 6 06 2013.pdf
392 kB Weergeven
ACOD@Hendrik Bogaert - syndicale acties 6 06 2013.pdf
401 kB Weergeven
ACOD@Elio Di Rupo - syndicale acties 6 06 2013.pdf
243 kB Weergeven
ACOD@Rudi Vervoort - syndicale acties 6 06 2013.pdf
399 kB Weergeven
ACOD@Geert Bourgeois - syndicale acties 6 06 2013.pdf
396 kB Weergeven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten