donderdag 27 juni 2013

Oordeel over de Bogaert-plannen vanwege Gewestelijk Technisch FOD WASO Gewesten Antwerpen-Mechelen-Kempen en Vlaams-Brabant


Beste kameraden

Gister 26/06/2013 vond er op ACOD Mechelen een Gewestelijk Technisch FOD WASO plaats met als deelnemers zowel de WASO-leden van ACOD Gewest Antwerpen-Mechelen-Kempen en ACOD Vlaams-Brabant.
Dit onder voorzitterschap van volgende afgevaardigde: Carmen ESTRADA CAMPOS, Dirk HENDERICKX  en ondergetekende.

De vergadering verwerpt met klem het BOGAERT-ontwerp geldelijke loopbaan (versie 20/06).
De vergadering maakte de vergelijking tussen onze actuele loopbanen en de nieuwe BOGAERT-loopbanen.
De concrete berekening werd gemaakt voor diverse kameraden; de verschillen lopen op van 27.000 Euro tot 70.000 Euro bruto ongeindexeerd  en dit bekeken  over de hele loopbaan.
Dit is zuivere broodroof en totaal onaanvaardbaar.

De vergadering merkte op dat er in deze ontwerptekst met geen woord meer wordt gerept over onze eindejaarspremie en vraagt zich af of BOGAERT deze even heeft afgeschaft?

De vergadering merkte op dat deze tekst totaal onleesbaar is en al direct aanleiding geeft tot diverse interpretaties over zeer belangrijke loopbaanaspecten.

Daarnaast is de vergadering van oordeel dat de reeds eerder aan ACOD-nationaal  gesignaleerde anomalieën binnen de loopbanen van de in dienst zijnde Sociaal Controleurs BT2 en die tot op heden (vijf jaar na feiten) nog niet zijn opgelost, nu aanleiding geven tot verdere benadeling en perverse effecten in de BOGAERT-loopbanen.
De leden stellen vast dat "vijf jaar praten" niet heeft geholpen en vragen met aandrang dat deze zaak door de ACOD  via gerechtelijke weg wordt aangeklaagd.
Een meer gedetailleerde nota hierover zal U via ons gewest worden overgemaakt.

De vergadering verwerpt het BOGAERT-ontwerp ivm de evaluaties wegens het zware gewicht en de zware consequenties die worden toebedeeld aan het oordeel van de functionele chef/evaluator.
Deze handelswijze zal de teamgeest in vele diensten breken en  aanleiding geven tot onderlinge concurrentie en doorgedreven individualisering.

Mvg
Jan GIJBELS
Afgev. WASO-zetels Mechelen


Geen opmerkingen:

Een reactie posten