woensdag 19 juni 2013

Uw wedde! - Manifestatie van maandag 24/06/2013 te Brussel!!!!


Hierbij het momenteel laatst beschikbare ontwerp loopbanen van H.Bogaert: bestand ' KB carrière NV 20130614.pdf'
Hou vooral in het oog dat voor wie in dienst is vooral de overgangsbepalingen van het grootste belang zijn (artt 35 tot 61):

- Je zou in ontwerp dus op 1/01/2014 vertrekken vanaf je huidige weddeschaal

de competentiepremie gaat dus verloren, want loop hoogstens nog tot einddatum huidige toelage (voor velen op niv B bij TSW is dit 31/12/2014, wat op zich al steunt op een bedenkelijke interpretatie)
Deze stopzetting van de competentiepremie is een ernstig loonverlies, want wordt zeker en vast tot 1/01/2017 door niets anders vervangen.
Dit verlies bedraagt naargelang het geval al gauw 4000 tot 6000 euro en meer!!!

- Je mag promotie van schaal (bijv. van weddenschaal 1 naar 2 of van schaal 2 naar 3) op je buik schrijven!!
Elke verhoopte verhoging van weddenschaal op grond van de oude regeling, maar na 1/01/2014 mag je op je buik schrijven.
Voor wie bijv. van BT1 naar BT2 zou verhogen na 1/01/2014, wat méér dan een incorporatie van de competentiepremieis, leidt dit dus tot veel meer verlies!!!
Voor sommigen, misschien voor jezelf ook,  zal de combinatie van het voormelde tot een aderlating van ca 10.000 euro en meer leiden!!!

- Vanaf 1/01/2017 wordt je biënnale vervangen door een kleinere annuele verhoging zoals je terugvindt in art. 48 van het ontwerp-KB.
Let wel deze annuele verhoging is meestal een stuk kleiner dan de helft van de vroegere biênnale verhoging
(bijv. in B is dit 270/jaar in plaats van de biënnales die nu in vele gevallen tussen 673 en 792 euro liggen)

- Pas ten vroegste vanaf 1/01/2017 (in geval van 3 evaluaties van minstens voldoende) verwerf je een schaalbonificatie, die eventueel je verloren competentietoelage deels kan compenseren (bedragen zie art. 49-50 van ontwerp KB + bijlage V van het ontwerp-KB.
Enkel voor wie op 1/01/2013 een competentiepremie genoot en niet in zijn laatste weddenschaal zat, zal deze eerste schaalbonificatie het bedrag van een competentiepremie evenaren (art. 49 en tabel 1 van bijlage V).
Voor de anderen ligt deze een stuk lager (tabel 2 van bijlage V)

Over het algemeen genomen zal de verhoging van wedde véél trager verlopen
(voorbeeld in bijlage voor iemand in C2: versie ppt Exemples mesures transitoires 2013-05 31 CA2.xls (application/vnd.ms-excel) 31 kB )

Een beetje uitleg vind je ook in bijlage
Loopbaan Bogaert voorstelling GEWESTEN [Compatibiliteitsmodus].pdf (application/pdf) 65 kB

Samengevat:
Dit ontwerp-KB is een gedrocht!!!
Onze wedden en loopbanen worden er van  2014 tot 2017 mee geblokkeerd!
Meer nog: Voor velen is dit een weddenverlies, want verlies competentiepremie zonder enige compensatie!
Daardoor doet Hendrik Bogaert het nog straffer dan de loonstop die het patronaat en het VOKA-NVA maar ook Monica De Coninck willen in de privé sector willen, door de wijziging van de wet van 1996 op de zgn. 'concurrentiekracht' (bericht van 1/06/2013 Stakingsaanzegging ACOD 6/6/2013 voor alle openbare diensten)
Bovendien worden de verhogingen van weddde (i.h.b. de bonificaties) in de toekomst volledig afhankelijk gesteld van de evaluatie door je chef(s). Dit is een fundamentele aantasting van het statuut Camus dat de onafhankelijkheid en integriteit moest waarborgen, en de deur staat des te meer open voor (politieke) inmenging van hogerhand.

Actie
Een en ander is nu in officiële onderhandeling in Comité B.
We moeten massaal en duidelijk doen blijken dat we het niet eens zijn met de diefstal door regering en patronaat.
Ga daarom massaal mee naar de manifestatie op maandag 24 juni 2013 te Brussel.
Meer uitleg en de deels ge-update praktische afspraken hieronderPraktische afspraken voor de manifestatie van maandag 24 juni te BrusselZie onze eerdere berichten over de actiedag van 24 juni 2013:
- maandag 24 juni - actie openbare sector te Brussel: oproep ACOD-VSOA
- maandag 24 juni - actie openbare sector in Brussel

Praktische afspraken:
- De sector Spoor heeft bevestigd dat de treinen rijden, dus gaan we met de trein;
- Je koopt dus zelf een treinticket, en leden krijgen de terugbetaling nadat ze dit bezorgen aan ACOD met op de ommezijde vermelding van naam, nationaal nummer, handtekening en rekeningnummer. Raadpleeg je ACOD-gewest voor ev. andere afspraken (in Oost-Vlaanderen: te bezorgen vóór 2/08/2013);

- Spreek met uw collega's af wanneer je verzamelt en met welke trein:
In Gent-Sint-Pieters verzamelen we in de voorhal tegen 9u10 (koop reeds een ticket!) om op spoor 9 de trein te nemen van 9u24

- ACOD en ACLVB verzamelen op het Fontainasplein te Brussel tegen 11h00:
  Uiteraard met rode actievest, sjaal, petten, vlaggen,  enz..
- Toespraken aan het Fontainasplein om 11h15;
- Na de speechen vervoegen we de manifestatie ABVV – ACLVB – ACV aan het Brussels Parlement met als thema "Europa, je bezuinigingen maken ons kapot";
- Einde +/- 14h00;

Aanstaande donderdag komt er ook een uitleg paginabreed in Metro (zowel F als N);

- Je afwezigheid van het werk, om die dag deel te nemen aan de manifestatie, is gedekt door verlof, inhaalrust of de stakingsaanzegging - uiteraard met stakingsgeld - voor wie geen verlof of inhaalrust neemt. Klik hier voor de stakingsaanzegging bij de premier van de federale regering.

- Voor sommige ondersectoren (bv. gevangenissen) is er een specifieke stakingsaanzegging.

Kom je niet, zonder ernstige reden, dan heb je ongelijk!


Ik ben beschikbaar voor vragen, maar een info-vergadering over ontwerpen H.Bogaert staat zeker nog in het vooruitzicht.

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
www.acodwaso.blogspot.be


--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten