vrijdag 29 november 2013

Loopbaan-K.B. Bogaert gepubliceerd


Het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 wijzigt de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2014. Op die datum zijn ook de rubrieken op Fedweb bijgewerkt.

Belgisch Staatsblad van 14 november 2013

Meer info op Fedweb

Toch even duidelijkheid brengen, want veelvuldig krijgen we vragen zoals 'wanneer ga ik nu over naar BT3' en dergelijke:

Voor iedereen die op 1/01/2014 al in dienst is, wordt er vertrokken van de wedde op 1/01/2014 en van daaruit worden er in de toekomst biënnales (periode 1/01/2014 - 31/12/2016) en jaarlijkse verhogingen (vanaf 1/01/2017) bijgeteld, evenals een eerste bonificatie (normaliter in 2017, dus na 3 beoordelingen 'voldoet aan de verwachtingen') en latere bonificaties (na telkens 6 jaarlijkse beoordelingen 'voldoet aan de verwachtingen').

Men krijgt dus wel een erg individuele loopbaanontwikkeling, waarbij niet meer zal kunnen worden gezegd dat men in schaal X of Y zit...

Eén van de kritieken van de ACOD was dan ook dat dit tot een oeverloze versplintering en individualisering leidt, waar geen kat haar jongen nog zal in terugvinden.
Zie ook ons eerder bericht van 7/09/2013 - Ontwerp-K.B. Bogaert - Loopbanen (3/07/2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten