vrijdag 8 november 2013

uurtje vroeger stoppen

Beste ACOD-lid (bcc Waso O-Vl + afgevaardigden andere gewesten),
Ter herinnering - het staat op het intranet van FOD WASO:
"Als een feestdag op een dinsdag of op een donderdag valt, maakt de FOD de brug.
Het personeel dat om één of andere reden op één van de dagen dienstvrijstelling afwezig is krijgt geen compensatiedag.
De laatste werkdag voor een feestdag krijg je 1 uur vermindering van de prestaties. Dit wil zeggen dat als een gewone werkdag 7u36 min telt, dat je die dag slechts 6u36 min moet werken. Je hoeft daarvoor geen regularisatiefiche op te maken."
zie http://intranet/content/Feest-en-brugdagen (pdf-afdruk)
Prettig weekend!
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde WASO

--
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen afdrukt !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten