vrijdag 29 november 2013

Nota "De arbeidstijd van de sociaal inspecteurs" dd 5/07/2013

Beste ACOD-lid,

Met de nota "De arbeidstijd van de sociaal inspecteurs" dd. 5/07/2013, bestemd voor Toezicht op de Sociale Wetten, heeft het hoofdbestuur van onze FOD Werkgelegenheid Sociaal Overleg  een bijzonder  voorbeeld gegeven van gebrek aan sociaal overleg.

Gezien deze nota tot stand kwam met negatie van het syndicaal statuut en geenszins overlegd of onderhandeld is, laat staan in de daartoe voorziene organen, en bovendien wijzigingen lijkt aan te brengen aan eerdere richtlijnen, heeft deze geen enkele juridische waarde.
ACOD heeft dit aangeklaagd in het BOC van Toezicht op de Sociale Wetten op 6/09/2013.
Ik verwijs naar mijn bericht dd. 7/09/2013.

De overheid heeft ons geantwoord de inhaalrustpercentages van Fedweb te volgen (wat nochtans geen rechtsbron is!).
Doch ook dat voor andere opmerkingen de oude nota van toepassing blijft:
Toepassingsnota voor Toezicht op de Sociale Wetten (nota van aanvankelijk 7-8/08/2003 zoals gewijzigd ingevolge BOC van 28/10/2003)

Inmiddels maakten  ACOD en ACV OD een gezamenlijk (voor)ontwerp van nota op, om deze in plaats te stellen van de warrige en niet overlegde tekst van de overheid, te overleggen op het volgende BOC TSW (voorzien in oktober 2013, doch verlegd).
Je vind het voorontwerp + een versie met mijn aanpassingsvoorstellen in bijlage. Indien je er opmerkingen bij hebt, laat me deze weten!

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
www.acodwaso.blogspot.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten