donderdag 7 februari 2013

7/02/2013: Niet met ons!

Hieronder de oproep voor de nationale manifestatie "Niet met ons" op donderdag 7 februari 2013.
De oproep in pdf vind je hier: pdf weergeven - pdf downloaden
Elke afgevaardigde deelt deze oproep uit en plakt deze aan op de werkplaatsen.

Deze manifestatie wordt georganiseerd door het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD - ACVOD - VSOA, en belangt alle personeelsleden van het federaal openbaar ambt aan.


Belangrijk!
Als personeelsleden van de Federale overheid zullen we moeten present zijn!
Nee, we kunnen niet rekenen op tientallen autobussen met staalarbeiders.
We zullen het als federale personeelsleden zelf moeten doen!
Je aanwezigheid geeft een ernstig signaal aan Hendrik Bogaert, en lanceert ons verder verzet tegen H.Bogaert & consoorten.
Je afwezigheid zet Hendrik Bogaert daarentegen aan om je statuut de komende jaren te plunderen...
Voetzoekers verboden.


Verlof / inhaalrust / staking
Je aanwezigheid op de manifestatie / afwezigheid op het werk kan worden gewettigd door verlof of recup.
Er is een stakingsaanzegging om je afwezigheid van het werk te wettigen om naar de manifestatie te komen, indien je geen verlof of recup wenst te nemen. In geval van inhouding op je wedde wordt er uiteraard stakingsvergoeding betaald. In 'Tools' en dergelijke registratiesystemen vul je dan 'dienstvrijstelling' in (de enige mogelijkheid opdat je afwezigheid niet van je arbeidsduursaldo zou worden afgetrokken).
P.S.:
Let op de tekst van deze stakingsaanzegging dd. 16/01/2013 van het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD - ACVOD - VSOA: Deze vangt aan op 7/02/2013, en dekt alle personeelsleden van de FOD, POD, ministeries, instellingen van openbaar nut en sociale zekerheidsinstellingen, om aan de verschillende acties deel te nemen.
Financiëntoren - Kruidtuinlaan 50

Vervoer
Het vervoer gebeurt per trein.
Als ACOD-lid uiteraard op kosten van de ACOD.
Zie ook ons bericht: Evenemententicket voor 7 februari 2013 "niet met ons"

Manifesteren is veel plezanter SAMEN!
Maak als afgevaardigde afspraken met je collega's aan het station van waaruit je samen kan vertrekken. Hier vind je de NMBS-dienstregeling.
Vanuit Brussel-Noord is het een kleine kilometer wandelen naar de Financiëntoren aan de Kruidtuinlaan 50, waar we samenkomen tegen 10u30.

Samen
Je bent niet alleen. En in zo'n massa kom je niet zomaar je collega's tegen.
Met de FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg verzamelen we daar tegen 10u30 voor het reclamepaneel 'BELFIUS' op hoek van Kruidtuinlaan en Pachecolaan.
Afspreekplaats ACOD WASO,
rechts naast de toren
Als je op de Kruidtuinlaan staat met je gezicht naar de Financiëntoren, dan is dit rechts voor je naast de toren.

Dit is daar waar Rik De Sender staat, ACOD-afgevaardigde uit Brugge.
Nu staat Rik daar nog moederziel alleen te wachten :(
Op 7/02 staan we daar met véééle duizenden om Hendrik Bogaert en consoorten op hun stappen te doen terugkeren.
En nu de oproep
-------------------------------------

NIET MET ONS, MIJNHEER BOGAERT 

Nationale betoging
Federaal Openbaar Ambt
7 februari 2013 – 10.30 uur
Financiëntoren – BRUSSEL
Kruidtuinlaan 50

- Het blindelings en drastisch inkrimpen van de personeelsbestanden van
de openbare diensten...
- Snoeien in de premies van de personeelsleden, die uitzonderlijke
prestaties verrichten...
- De mogelijkheid schrappen om zich in te schrijven voor gecertificeerde
opleidingen...
- Aankondigen dat eind 2013 een punt wordt gezet achter de betaling van
de premies voor competentieontwikkeling...
- De principes en procedures van de sociale dialoog met de voeten treden...

...is afbreuk doen aan de loopbaan van de personeelsleden van het federale
openbare ambt en breekt het vertrouwen tussen de werkgever en zijn personeelsleden.

Op termijn brengt het de kwaliteit van de dienstverlening aan het publiek in
het gedrang.

Wij verzetten ons hiertegen!

Neem deel aan de nationale manifestatie van het personeel van het Federaal
Openbaar Ambt.
Om een halt toe te roepen aan de politiek van de staatssecretaris van het
Federaal Ambt, Hendrik Bogaert.

Alle info vindt u bij uw vakbondsafgevaardigden.


ACOD - ACVOD - VSOA

Geen opmerkingen:

Een reactie posten