vrijdag 15 februari 2013

Onregelmatige prestaties (Publicatie B.S.)

Thans is in het Belgisch Staatsblad het K.B. van 11/02/2013 gepubliceerd tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten (B.S. 15/02/2013)
Klik hier om weer te geven als pdf

Volgens artikel 11 kan het personeelslid opteren voor een inhaalrust:
"In dat geval stemt de inhaalrust overeen met een recuperatie aan 200 % van de gepresteerde tijd als het personeelslid prestaties heeft verricht op een zondag of een feestdag of de nacht die aan een zon- of feestdag voorafgaat en aan 150 % van de gepresteerde tijd in de andere gevallen."

Nergens is als voorwaarde bepaald dat het hier ook meeruren dienen te betreffen om recht te hebben op deze percentages aan inhaalrust.
Dat kan ook niet, want het  KB. beoogt geen regeling van de arbeidsduur, doch enkel een regeling van tegemoetkoming enkel omwille van de onregelmatige aard van bepaalde prestaties.

In die zin loopt de formulering parallel aan deze van het vroegere koninklijk besluit van 20 september 2002 tot regeling van bepaalde onregelmatige prestaties van zekere personeelsleden van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (B.S. 2003-03-05)

De concrete toepassing staat op de agenda van o.m. BOC TSW.


Zie ook bericht van 29/11/2012: Comité B 28/11/2012 - KB uitzonderlijke prestaties

Geen opmerkingen:

Een reactie posten