dinsdag 26 februari 2013

Vakbondspremie refertejaar 2012

Beste ACOD-lid,

Mogelijks ontving je reeds je aanvraagformulier "syndicale premie" voor het jaar 2012. De overheid moet je dit bezorgen vóór 31/03/2013,
Het bedrag van de premie voor een volle jaarlijkse syndicale bijdrage bedraagt 90 euro.

Bezorg dit ingevuld aan je ACOD-gewest, via je ACOD-afgevaardigde

Bezorg dit zeker vóór 30 juni 2013.
Maar natuurlijk liefst onmiddellijk zodra je het aanvraagformulier ontvangt! Hoe sneller het formulier in ons bezit is, hoe sneller je de premie 2012 uitbetaald krijgt.

Ter info:
In het luik (B) vul je zeker en vast je bankrekeningnummer in
In het luik (C)  dateren en ondertekenen voor gelezen en goedgekeurd alvorens het door te zenden!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten