vrijdag 15 februari 2013

Onregelmatige prestaties (J.P. Van Autrève)

Brussel, 15 februari 2013 - zie pdf

Kameraden,

Uit goede bron vernemen we vandaag dat verschillende directies van de betrokken sociale inspectiediensten verder blijven ijveren voor een oplossing in het geschil dat ons bezighoudt met Hendrik Bogaert omtrent de onregelmatige prestaties.

Zo vernemen we ook dat Bogaert de avond van donderdag op vrijdag zal deelnemen aan een harde “celcontrole” om zich te vergewissen van de psychosociale belasting die dat allemaal met zich brengt.

Dit weerhoudt ons niet om actie te voeren!

ACOD-AMiO kan zich echter niet scharen achter het type transversale actie dat ACV voorstaat en met name het niet verrichten van onregelmatige prestaties.

Onze bekommernis is dat we de leden niet kunnen aanzetten tot acties die hun rechtspositie in het gedrang kan brengen.

Daarom roepen we de sociaal controleurs op om voor onbepaalde tijd - en voor zover dit is toegelaten - geen controles meer uit te voeren met hun privéwagen.

Deze actie loopt in navolging van de nationale aanzegging gedaan tegen de diverse nadelige maatregelen tot hervorming van het Federaal Administratief Openbaar Ambt genomen door de Staatssecretaris voor ambtenarenzaken en het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten, besluit dat vandaag in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd.

Aanvullend aan onze transversale actie roepen we ook op om deel te nemen aan de doelgerichte acties die tijdens deze en volgende maanden in gemeenschappelijk front kunnen worden gevoerd.

ACOD-AMiO blijft het dossier op de voet volgen en staat open voor verdere onderhandelingen.

Oprecht kameraadschappelijk,

Jean-Pierre Van Autrève
Federaal Secretaris
ACOD – AmiO
Fontainasplein 9-11
1000 Brussel

Zie ook actie-aanzegging van het gemeenschappelijk vakbondsfront aan de SIOD

Geen opmerkingen:

Een reactie posten