dinsdag 19 februari 2013

Persmededeling: Niet met ons, Hendrik!

Niet met ons, Hendrik!  - tract in pdf weergeven
Petitieactie federale ambtenaren loopt ten einde

Naar aanleiding van de protestacties tegen de besparingen en loopbaanhervorming bij de federale overheid (zie ook de betoging van de federale ambtenaren op 7 februari 2013) brengt het gemeenschappelijk vakbondsfront op woensdag 20 februari 2013 een bezoek aan staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert. De vakbonden zullen hem de ingevulde protestkaartjes "NIET MET ONS, MIJNHEER BOGAERT" overhandigen.

Het gemeenschappelijk front verzamelde niet minder dan 31.000 kaartjes. Het personeel toont daarmee duidelijk aan dat het gekant is tegen de geplande hervormingen. Een beperkte militantenafvaardiging van het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV Openbare Diensten, VSOA Openbare Diensten en ACOD zal om 14u30 de getekende kaartjes overhandigen om de ontevredenheid van het personeel duidelijk te maken.

De voorstellen voor de nieuwe loopbanen die tijdens het gesprek op 13 februari 2013 overgemaakt werden, zijn allesbehalve geruststellend voor het personeel omdat de bevordering in de loopbaan afhankelijk wordt van een enkele evaluatie.

Afspraak: woensdag 20 februari 2013 om 14u30 - Wetstraat 180 in Brussel

Jean-Pierre Van Autrève
ACOD AMiO

Marc Saenen
ACV Openbare Diensten

François Fernandez
VSOA Openbare Diensten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten