maandag 25 februari 2013

verslag verloop onderhandelingen Comité A en B

Van: RASSCHAERT, Guido
Verzonden: maandag 25 februari 2013 12:40
Onderwerp: verslag verloop onderhandelingen Comité A en B

Kameraden

In het Comité A werd er onderhandeld over de nieuwe maatregelen op vlak van loopbaanonderbreking.
ACOD heeft gewezen op het feit dat men helemaal niet weet hoeveel mensen in onderbreking zullen moeten terug aan het werk gaan en de gevolgen op eventuele vervangers (zoals in Onderwijs).Er is ook nog altijd onduidelijkheid over sommige aspecten verbonden aan de periodes die al dan niet meetellen voor het later pensioen. 1 zaak is zeker , tot de leeftijd van 50 jaar kan men op vlak van loopbaanonderbreking enkel de eerste 12 maand laten meetellen.
Aangezien er dus nog meer vragen zijn dan antwoorden is de onderhandeling niet afgerond.

Staking : na debat komt men tot de conclusie dat de algemene regel van 3 kalenderdagen als aanzegging behouden blijft.

Sociaal bemiddelaar : enkel de voorzitter van de vakcentrale kan een aanvraag indienen tot het instellen van een sociaal bemiddelaar bij een conflict (dus niet sectoraal). Er moet ook een consensus zijn met de werkgever.


Comité B  : de onderhandelingen over het voorstel Bogaert gaan verder (elke woensdag en vrijdag). Er komen steeds nieuwe teksten en er zijn veel vragen. De basisfilosofie : loon op basis van anciënniteit plus het resultaat van de evaluatie is nog steeds van kracht. Het is niet duidelijk wat bvb een excellent precies inhoudt. In elk geval heeft Roland reeds in detail berekend dat iedereen loon inlevert met deze voorstellen en dat in alle niveau's. Ik kan op dit moment niet inschatten hoe dit verhaal zal eindigen maar ik probeer regelmatig informatie door te geven.Oprecht kameraadschappelijk
Guido RASSCHAERT                             
Algemeen Secretaris
ACOD Federale Sector AMiO

Geen opmerkingen:

Een reactie posten