woensdag 19 december 2012

Actie-aanzegging federaal openbaar ambt

Beste ACOD-lid,

De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Hendrik Bogaert heeft het einde van de gecertificeerde opleidingen aangekondigd per 31/12/2012. Daarover viel niet te onderhandelen (een prachtig voorbeeld van
sociale dialoog !). 
Velen doen verlies door de vertraging die de organisatie van de opleidingen heeft opgelopen, als gevolg van de incompetentie van de Overheid.
Dit is nog niet door Comité B gesluisd of H. Bogaert kondigt al aan dat vanaf 1/01/2014 geen enkele competentiepremie meer wordt betaald.
Waarom nog deelnemen?
Hij "belooft" een nieuwe loopbaan, afhankelijk van evaluatie en prestatie (lees: de cijfertjes...).
Inmiddels berooft hij ons al van de oude loopbaan...
Dit terwijl iedereen met kennis van zaken weet dat je een nieuwe loopbaan niet op 6 maanden in elkaar knutselt. Bovendien is er eind 2013 opnieuw een begroting op te maken, waardoor het verlies van de competentiepremies gewoon in de begrotingsput ten gevolge van de bankencrisis kan belanden.
Ook zijn eind 2013 de verkiezingen 2014 al in zicht (en misschien valt de regering?...)
We dreigen vele jaren met ons allen in een geblokkeerde loopbaan terecht te komen, met een verlies van vele jaren in onze weddenloopbaan!

Om vele redenen heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD - ACVOD - VSOA een aanzegging voor akties gedaan, die geleidelijk zullen opgebouwd worden om H. BOGAERT en de regering onder druk te zetten de openbare diensten ernstig te nemen.
Er zijn dus akties nodig en deze zijn ingedekt door de aanzegging in gemeenschappelijk front !!! 
Hieronder de oproep van onze nationaal secretaris Guido Rasschaert.

Zonder de minste twijfel is het ook aan specifieke groepen, zoals sociale inspectiediensten om hun potentieel in de weegschaal te gooien! Overigens worden de sociaal inspecteurs niveau B ook geteisterd door willekeur bij de interpretatie van hun herinschaling op 1/01/2007. 

We roepen dan ook op om plaatselijk initiatieven tot acties te starten.

Met vriendelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
www.acodwaso.blogspot.be

P.S. ACOD WASO Oost-Vlaanderen vergadert op maandag 7 januari 2013 om 13u30 stipt in ACOD-gebouw, Bagattenstraat 158 te Gent
--------------------------------------------------------------
Van: RASSCHAERT, Guido
Verzonden: woensdag 19 december 2012 9:59
Onderwerp: actie aanzegging federaal openbaar ambt

Kameraden
 
Zoals besloten door het Federaal Comité heeft de ACOD in samenwerking met ACV en VSOA een aanzegging van acties gedaan voor het federaal openbaar ambt.

Deze aanzegging zit in bijlage in het Frans , er was geen tijd voor vertaling maar in essentie komt het hier op neer dat met ingang van 21 december 2012 alle vormen van aktie ingedekt worden.
 
Wij roepen niet direct op om de diensten voor 24 uur stil te leggen want we moeten dit gradueel opbouwen om te vermijden dat in januari het verzet stil valt.
Wat bedoelen we met acties ?

- Aan de afgevaardigden vragen we dat men in de werkzetels massaal pamfletten verdeelt die wij doorsturen; waar het mogelijk is moet men gebruik maken van het recht om personeelsvergaderingen te organiseren; indien op het einde van zo'n vergadering ( bvb om 15.00 uur) de mensen weigeren om het werk te hervatten zijn ze gedekt want ze zijn dan in staking; Het is ook mogelijk dat ze samen uit protest het gebouw verlaten en op de stoep duidelijk maken dat ze de plannen van Bogaert niet aanvaarden. Gelieve dergelijke acties goed te plannen en te laten begeleiden door uw gewest en/of uw beroepssecretaris.

- Vandaag zullen de bestendigen in vakbondsactiefront andere acties uitwerken die begin januari zullen doorgaan.

- Later zijn stakingen van langere duur niet uitgesloten

Volg goed onze berichtgeving en informeer je bij de voorzitter of vice voorzitters van je technisch comité want zij waren in het federaal comité waar de afspraken werden gemaakt.

Oprecht kameraadschappelijk


Guido RASSCHAERT
Algemeen Secretaris
ACOD
Federale Sector AMiO 

GSM 0032 475 522 506


Tel. 02 508 58 64 / 63
Fax 02 508 59 34

Fontainasplein  9/11 -1000 Brussel 

***** DISCLAIMER ***** Deze e-mail en al zijn bijlagen zijn uitsluitend voor de geadresseerde bestemd en kunnen vertrouwelijke informatie bevatten.Als u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen. Publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik door derden is verboden, tenzij anders vermeld. De afzender kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige wijziging van zijn bericht tijdens de elektronische transmissie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten