donderdag 6 december 2012

FOD P&O probeert er zelf nog aan uit te geraken...

Kameraden

Gisteren in Comité B heeft de FOD P&O op basis van de reglementering een aantal gevallen die zich kunnen voordoen, nog eens proberen duidelijk stellen.
De nota van J. LEROY in het Frans is door onze diensten zo goed als mogelijk vertaald maar eerlijk gezegd: het blijft soms chinees.

Volgende week dinsdag (namiddag) is er een technische werkgroep in het kader van de gevolgen stopzetting nieuwe gecertificeerde opleidingen.
Onze sector zal vertegenwoordigd zijn door Kd Eddy PLAISIER die lid is van de OFO Commissie.
Indien er nog vragen zijn gelieve die aan hem rechtstreeks te mailen : eddy.plaisier@acod.be

Guido RASSCHAERT
Nationaal secretaris ACOD Overheidsdiensten


De nota van P&O :
(nvdr: de artikels verwijzen naar het K.B.van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel)
De algemene regel is eenvoudig: we aanvaarden de inschrijving van al wie aan de voorwaarden voldoet.

Geval 1. Een personeelslid geniet een premie competentie-ontwikkeling .
Kan zich 12 maanden voor het einde van de geldigheidsduur inschrijven (art. 35 §3 en 42 §2).

Geval 2. Een personeelslid geniet een premie competentie-ontwikkeling. Heeft zich opnieuw ingeschreven 12 maanden voor het einde van de geldigheidsduur. Is niet geslaagd. Kan zich inschrijven wanneer de geldigheidsduur is afgelopen (art. 35 §3 en 42 §3)

Geval 3. Stagiair. Kan zich de laatste maand van de stage inschrijven (art.76)


Geval 4. Is niet geslaagd in de test. Kan zich 365 dagen na zijn vorige inschrijving inschrijven (art. 35 §4 en 42 §4)

Geval 5. Is ingeschreven op basis van een zelfs oude inschrijving. Heeft zijn test niet afgelegd bij het van kracht worden. Kan zich niet inschrijven voor dezelfde geldigheidsperiode (zeer bijzonder geval, van geval tot geval te bekijken, van iemand die nog over een inschrijving zou beschikken, die hem toelaat een geldigheidsperiode aan te vatten en die gelijktijdig, in geval van welslagen, reeds in het laatste jaar van de geldigheid zou zijn, kan zich opnieuw inschrijven, maar moet zijn toestand heel goed laten controleren – het is heel onwaarschijnlijk dat dit geval zich voordoet).

Met een dubbele inschrijving en een verandering van toestand (contractueel/ stage/niveau/weddenschaal). Artikel 46. Dit kan dus.

Op precies welk moment is iemand niet geslaagd? Op het moment waarop hij de test aflegt, zelfs al wordt het resultaat achteraf meegedeeld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten