dinsdag 4 december 2012

Fedweb

Uit: Fedweb Light
Voor alle duidelijkheid: Fedeweb Light is uiteraard geen syndicale uitgave, maar wel van P&O.
Hieronder het belangrijkste uit de laatste editie: Over de laatste ministerraad van 30/11/2012, in het licht van de begroting 2013.
De 'ijver' van H.Bogaert doet bijna vergeten dat er nog syndicale onderhandeling in Comité B en advies van de Raad van State nodig is...


Gecertificeerde opleidingen: inschrijvingen stopgezet:
 De Ministerraad van 30 november 2012 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het huidige systeem van de gecertificeerde opleidingen zal vervangen door een systeem waarbij rekening wordt gehouden met de prestaties, maar ook met de ontwikkeling en het werken in team. In de eerste fase worden de inschrijvingen voor de gecertificeerde opleidingen stopgezet.
Meer op Fedweb

Overgang niveau A: wijzigingen :
De Ministerraad van 30 november 2012 heeft een grondige hervorming van de overgang naar niveau A goedgekeurd.
Meer op Fedweb

Loopbaan in niveau A: nieuwe brochure:
De FOD P&O publiceert een brochure die de belangrijkste elementen van de huidige loopbaan op een rijtje zet. Alle wijzigingen tot 1 november 2012 zijn al in de tekst verwerkt.
Meer op Fedweb

Gecertificeerde opleidingen: lijst op 30 november 2012
De kandidaten die voor een andere gecertificeerde opleiding ingeschreven zijn, dan die opgenomen in de lijst gepubliceerde in het Staatsblad van 30 november 2012 dienen hun keuze te wijzigen. Zij dienen een opleiding uit de lijst te kiezen en door hun SPOC hun inschrijving in het ITMA systeem van het OFO te laten registreren vóór 1 januari 2013.
Belgisch Staatsblad van 30 november 2012

Geen opmerkingen:

Een reactie posten