dinsdag 4 december 2012

Pamflet AFSCHAFFING VAN DE GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN

ACOD-ABVV - (pamflet weergeven / pdf downloaden)

AFSCHAFFING VAN DE GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN
DRINGENDE MAATREGELEN OM TE TRACHTEN UW RECHTEN TE BEHOUDEN 
In de marge van het begrotingsconclaaf werd beslist om de inschrijvingen voor de gecertificeerde opleidingen definitief te stoppen op 31 december 2012. Vanaf 1 januari 2013 zal het niet meer mogelijk zijn om zich in te schrijven voor een nieuwe gecertificeerde opleiding.
ONS STATUUT VERLIEST OP DIE MANIER ZIJN RUGGEGRAAT EN ZIJN AANTREKKINGSKRACHT
Niettemin, alle personeelsleden die ingeschreven zijn en die zich momenteel op de wachtlijst bevinden, of die zich inschrijven voor 1 januari 2013, blijven ingeschreven en zullen genieten van een overgangsmaatregel indien ze slagen in hun opleiding.
WIJ HEBBEN GEEN ENKELE INFORMATIE OVER DE ‘NIEUWE LOOPBBAAN’ DIE
H. BOGAERT WIL INVOEREN MAAR WE VREZEN HET ERGSTE.
ONZE RAAD: SCHRIJF U IN VOOR DE GECERTIFICEERDE OPLEIDING
Wie kan zich nog inschrijven voor 1 januari 2013:
  - De personeelsleden van wie de geldigheidsduur van hun huidige gecertificieerde opleiding afloopt voor 1 januari 2014 ( want de huidige wetgeving bepaalt dat een ambtenaar zich opnieuw kan inschrijven ten hoogste 1 jaar voor het einde van de geldigheidsduur)

  - De personeelsleden aan wie het OFO meegedeeld heeft dat de opleiding waarvoor ze zijn ingeschreven, geschrapt is en die zich nog niet opnieuw hebben ingeschreven.(huidige lijst)

  - De personeelsleden die vandaag 1 jaar niveau-anciënniteit hebben en nog niet zijn ingeschreven en die dus nog geen enkele gecertificeerde opleiding hebben gevolgd

  - De personeelsleden die sedert hun laatste gecertificeerde opleiding van statuut (contractueel naar statutair), barema, klasse of niveau zijn veranderd en die nog niet zijn ingeschreven.

  - De personeelsleden die niet geslaagd zijn in hun laatste gecertificeerde opleiding mogen zich opnieuw inschrijven 1 jaar na de datum van hun laatste inschrijving. Indien deze datum voor 1 januari 2013 valt, mogen ze zich nu opnieuw inschrijven.

  - ( onder voorbehoud: de personeelsleden die recent een gecertificeerde opleiding hebben gevolgd maar die hun resultaat nog niet hebben ontvangen, mogen zich opnieuw inschrijven voor een gecertificeerde opleiding voor zover de datum van de inschrijving van deze opleiding voor 1 januari 2012 was. Indien later blijkt dat ze geslaagd zijn voor deze opleiding, zal de nieuwe inschrijving automatisch worden geannuleerd).
   Indien U zich wenst in te schrijven, VERLIES DAN GEEN TIJD ! Doe ONMIDDELLIJK het nodige via uw personeelsdienst.

   Om alle risico’s te vermijden, raden wij jullie ook aan om U in te schrijven voor een opleiding die reeds in de planning van het OFO staat.
   Aarzel niet om contact op te nemen met uw vakbondsafgevaardigden om bijkomende informatie te krijgen.

   ACOD Federale overheid
   Verantwoordelijke uitgever : Guido RASSCHAERT
   (bron tekst : sector Parastatalen)


   Geen opmerkingen:

   Een reactie posten