woensdag 12 december 2012

Gecertificeerde Opleiding: Inschrijven als men de uitslag van de vorige G.O. nog niet heeft??


Even ter herinnering aan ons bericht van 4/12/2012 - 'Pamflet AFSCHAFFING VAN DE GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN':

De personeelsleden die recent een gecertificeerde opleiding hebben gevolgd maar die hun resultaat nog niet hebben ontvangen, mogen zich opnieuw inschrijven voor een gecertificeerde opleiding, indien de inschrijvingsdatum van deze G.O. nog vóór 1 januari 2012 valt (*).
Indien later blijkt dat ze geslaagd zijn voor deze opleiding, zal de nieuwe inschrijving automatisch worden geannuleerd.

Dit probleem stelde zich concreet voor personeelsleden die in september 2012 deelnamen aan  een G.O., maar het resultaat nu nog niet weten. Ze kunnen zich veiligheidshalve inschrijven voor de volgende G.O.
De heer Rudi Castelyns, SPOC, heeft gesteld de personeelsleden die in hetzelfde geval verkeren zelf te zullen contacteren.
Bij twijfel: Schrijf je in.

Met kameraadschappelijke groeten
Filip Van Bever
ACOD-afgevaardigde FOD WASO
www.acodwaso.blogspot.be

(*) Bij falen voor een G.O. kan men zich ten vroegste 365 dagen na de vorige inschrijvingsdatum opnieuw inschrijven.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten