maandag 17 december 2012

Besparingen doen WEL pijn - [IEDEREEN is SLACHTOFFER ]

ACOD-ABVV - (pamflet weergeven) antwoordt aan H.BOGAERT
(zie onderaan voor het bericht van H.Bogaert aan de Federale personeelsleden)

Besparingen doen WEL pijn - [ IEDEREEN is SLACHTOFFER ]

Volgens Staatssecretaris H. BOGAERT wordt er niet bespaard op de kap van het personeel bij de federale overheid !

Een premie van meer dan 1000 euro afschaffen , als dat geen besparing is.
De gecertificeerde opleidingen afschaffen zonder dat we weten wat we in de plaats krijgen, dat is onaanvaardbaar.
De competentiepremie telt mee voor de berekening van ons pensioen, dat zijn we dus ook kwijt.
Nieuwe personeelsleden krijgen dus geen kans meer om een loopbaan uit te bouwen.
De afschaffing van de GO betekent ook dat men niet langer kan bevorderen naar de hogere rang of klasse.

Bogaert belooft een ‘nieuwe’ loopbaan ? Loon op basis van prestaties en hoe gaat men dat meten ?
Bovendien : we kennen de waarde van beloftes.Waar blijft het sectoraal akkoord 2011-2012 ? Hoe zit het met de belofte om ook in 2012 de eindejaarspremie verder op te trekken ?

Hij twittert fier als een gieter : 4000 ambtenaren minder op 2 jaar. En de dienstverlening aan de bevolking ?
Afbouw van verlofrechten : viervijfden, halftijdsvervroegde uitstap, bloedgifte, loopbaanonderbreking. Wat is de volgende stap ?

De representatieve vakbonden hebben een aanzegging van acties ingediend die actief wordt met ingang van 24 december 2012, neem contact met uw afgevaardigden.

VERTEL ONS UW VERHAAL : overheidsdiensten@acod.be
V u : Guido RASSCHAERT
guido.rasschaert@acod.be - www.acod-overheidsdiensten.be
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Lees hieronder het bericht van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten,
gericht aan alle federale personeelsleden.

Beste medewerker,

Het voorbije jaar is er heel wat veranderd in de federale overheid. Er zijn 20 belangrijke hervormingen doorgevoerd die de werking van de federale overheidsdiensten hebben verbeterd. Maar verandering is niet altijd eenvoudig en u bent de eersten die de gevolgen ondervinden van de genomen beslissingen. Ik wil u daarom danken voor uw geduld en uw begrip.

Het is mijn ambitie om snel te evolueren naar een moderne overheid waar medewerkers zich goed voelen in hun job en fier zijn op het werk dat ze leveren voor burgers en bedrijven. Daar wil ik samen met u aan werken.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om wat duiding te geven bij de regeringsbeslissing om de inschrijvingen voor de gecertificeerde opleidingen binnenkort stil te leggen. Daarover leven enkele misverstanden die ik graag wil ophelderen.

Wie zich nog wil inschrijven voor gecertificeerde opleidingen kan dat doen tot 10 dagen na de publicatie van het Koninklijk Besluit in het Staatsblad. Die datum zal worden meegedeeld via Fedweb.
Wie nog een opleiding aan het volgen is of al ingeschreven is voor een opleiding die nog moet starten, zal die kunnen afmaken.

De premies die aan de opleidingen verbonden zijn, worden hoe dan ook verder uitbetaald tot en met 31 december 2013. De budgetten die voorzien zijn voor de gecertificeerde opleidingen zullen daarna geherinvesteerd worden in een nieuw loopbaanbeleid. In dat beleid moet iedereen sneller promotie kunnen maken, wat gepaard gaat met een hoger loon. Het is ook niet uitgesloten dat een sterk hervormd systeem van gecertificeerde opleidingen hier deel van zal uitmaken. De besprekingen hierover gaan in januari van start.

Ik begrijp uiteraard dat u nog met vragen zit omtrent uw persoonlijke situatie. U vindt alvast de antwoorden op meest voorkomende vragen op Fedweb. U kan ook altijd terecht bij het Single Point of Contact van uw dienst.

Ik kijk ernaar uit om ook volgend jaar met u te mogen samenwerken en wens u en uw familie alvast prettige feestdagen en nogmaals dank voor uw gewaardeerde dagelijkse inzet.

Met vriendelijke groeten,
Hendrik Bogaert
Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten