woensdag 7 november 2012

14/11 Europese Actie- en Solidariteitsdag

Op 14 november organiseert het Europees Vakverbond een Europese actiedag. De ACOD-leden worden verzocht massaal deel te nemen, maar deelnamemodaliteiten worden door de sectoren bepaald (het is geen algemene stakingsdag, maar sommige sectoren kunnen beslissen dit te organiseren). Voor meer info over die modaliteiten, gelieve te luisteren naar en contact op te nemen met je sector. Meer details over de actiedag (waar, wanneer, wat ...) zijn er nog niet, maar volgen zodra bekend.

Update:
Na overleg binnen de sector Overheidsdiensten is besloten dat leden die op woensdag 14 november (dus de dag zelf !) het werk onderbreken/staken om te kunnen deelnemen aan de manifestatie in Brussel, gedekt zijn door een stakingsaanzegging.
De praktische modaliteiten (vervoer, traject betoging, enz) volgen de komende uren en dagen.
Want er is ook een spoorstaking aangekondigd  voor wo 14/11/2012.

Hierbij het tract van het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV-ACV-ACLVB voor de Europese actiedag 14/11

"Het EVV is sterk gekant tegen de besparingsmaatregelen die de Europese economie doet stagneren, in een recessie duwt en het Europees Sociaal model ontmantelt.
In plaats van het vertrouwen te herstellen verergeren deze maatregelen de ongelijkheden en creëren ze meer onrechtvaardigheid."


Geen opmerkingen:

Een reactie posten