zaterdag 3 november 2012

20 & 22/11/2012: Vakbondshappenings ACOD Overheidsdiensten - Welke vakbond willen wij?


Na onze interne syndicale verkiezingen waarop we vakbondsafgevaardigden verkozen hebben en militanten toegevoegd, en na onze startdag in maart, willen we nu verder gaan in onze ondersteuning van de afgevaardigden en militanten. We leggen momenteel aan onze afgevaardigden en militanten vijf thema’s voor om te bespreken in het Technisch Comité/Algemeen Comité, Gewestelijk Technische Comités en eventueel zelfs op een ledenvergadering. Het uitgangspunt is: welke vakbond willen wij?
Thema’s
We willen met open vragen open discussiëren en visies aftoetsen. Hieronder een insteek op de vijf discussiethema’s die aan bod komen.
Welke aanpak voor ledenwerving?
Ons ledenaantal gaat nog steeds in stijgende lijn. Nochtans zien we dat we soms moeilijkheden hebben om bepaalde personeelsgroepen aan te spreken en lid te maken van de vakbond. Soms lukt het niet altijd naar jongeren en ook hogergeschoolden zijn soms een moeilijk te bereiken groep.
Welke aanpak voor werving militanten/afgevaardigden?
Alhoewel we momenteel een grote groep afgevaardigden/militanten hebben, gaat in de komende vier jaar zo’n 25 procent van onze afgevaardigden/militanten met pensioen. Hoog tijd dus om nu te beginnen zoeken naar opvolging, zodat we een sterke vakbond blijven. Op welke manier gaan we dit aanpakken?
Een dienstverlenende vakbond?
Een open, progressieve socialistische vakbond is nodig om de belangen te verdedigen van het personeel en vooral van de leden. We dienen, naast een actieve strijd, een kwalitatieve dienstverlening te verzorgen naar de leden om oplossingen te geven voor hun problemen. Welke soorten dienstverlening zijn belangrijk?
Welke actievormen voor de toekomst?
ACOD is een sterke strijdvakbond die op een actiegerichte wijze de belangen van de (personeels)leden in de overheidsdiensten verdedigt. Actiegericht resultaat bereiken is dus belangrijk voor ons. Maar welke soorten actie zijn nodig ? En zijn er andere actievormen buiten de traditionele toe te passen?
Gerichte communicatie en vorming?
Een moderne strijdvakbond zet in op een goede en gerichte communicatie naar zijn (personeels)leden, militanten/afgevaardigden en de media/publieke opinie. Tevens is een concreet en doelgericht vormingspakket nodig voor de ondersteuning van de militanten/afgevaardigden en leden. Welke soort interne en externe communicatie vraagt dit? Welke vormingsthema’s en op welke manier?

Allen samen op twee vakbondshappenings
Alle visies van alle TC’s/AC’s en GTC’s worden gebundeld in één globale visie- en doetekst. Deze voorstellentekst wordt besproken in vijf workshops op twee grote vakbondshappenings: één voor de federale overheidsdiensten op 20 november 2012 en één voor de Vlaamse overheidsdiensten op 22 november 2012. Op elke happening brengen we onze afgevaardigden en militanten samen om, via workshops en open discussie, gerichte doe-actiepunten te bepalen per thema. Die doe-punten zullen we dan concreet realiseren in de komende vier jaar.

Info en inschrijving happening federale overheidsdiensten
Indien je werkt bij een federale overheidsdienst, kan je deelnemen aan de vakbondshappening op 20 november 2012 in het Dienstencentrum in Oostakker bij Gent. Op de happening leggen we ook de link naar een aantal bevriende organisaties zoals sp.a, Groen, PVDA, FOS, Linx+ en Curieus. Zij zullen aanwezig zijn met infostands, je allerlei informatie verschaffen en je kan er met hen spreken. Inschrijven voor de federale vakbondshappening gebeurt via mail na ontvangst van een persoonlijke uitnodiging. Tijdig inschrijven is nodig, want de plaatsen zijn beperkt en op te geven. Bij inschrijving via mail geef je je naam, departement/instelling en werkplaats. Na inschrijving krijg je een bundel met alle praktische informatie.
Info en inschrijving happening Vlaamse overheidsdiensten
Indien je werkt bij een Vlaamse overheidsdienst, kan je deelnemen aan de vakbondshappening op 22 november 2012 van 9 tot 15 uur in de gebouwen van de ACOD op het Fontainasplein 9-11 in Brussel. In de gangen en op het gelijkvloers vind je enkele bevriende organisaties met infostands, waar je interessante mensen kan ontmoeten en informatie opslaan. We plannen tevens een groot debat met de fractieleiders van het Vlaams parlement: Bart Van Malderen (sp.a), Filip Watteeuw (Groen), Kris Van Dyck (N-VA) en Sas Van Rouveroy (Open VLD). Moderator is Chris Reniers, algemeen secretaris ACOD. Inschrijven voor de vakbondshappening van de Vlaamse overheidsdiensten gebeurt via mail naar marga.debie@acod.be of karina.bellemans@acod.be tegen ten laatste 5 november 2012. Tijdig inschrijven is nodig, want de plaatsen zijn beperkt tot wat de zaalcapaciteit aankan. Bij inschrijving via mail dien je je naam, departement/agentschap/instelling, werkplaats en keuze workshop (eerste, tweede en derde keuze) te geven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten