woensdag 21 november 2012

Personeel federale overheid nog maar eens kind van de rekening


Staatssecretaris Hendrik Bogaert heeft vandaag de vakbonden tekst en uitleg gegeven over de besparingen op het federaal openbaar ambt.

 De aanwervingen worden beperkt tot 1 op 3 voor de administraties. Op deze wijze zullen de komende 2 jaar nogmaals 4000 ambten verdwijnen. De staatssecretaris verklaart dat dit geen nieuwe besparing is maar het verderzetten van de bestaande afbouw. Investeringen in informatica moeten de tekorten aan werknemers vervangen. ACOD Overheidsdiensten vreest dat de dienstverlening nu nog sneller zal bergaf gaan.

Verder worden met ingang van 1 januari 2013 de bevorderingen geblokkeerd. Niemand kan nog inschrijven voor een bevorderingsexamen en aldus na een examen het geldelijk voordeel van de competentiepremie bekomen (*).De staatssecretaris verdedigt zich met de verklaring dat het uitgespaarde bedrag (meer dan 100 miljoen euro) zal geinvesteerd worden in een alternatief systeem.

Daarnaast wordt het personeelskader in de gevangenissen geblokkeerd op 7035 eenheden.

Tenslotte wordt het stelsel van de loopbaanonderbreking nogmaals hervormd, de eerste 12 maanden kan men bekomen zonder motivatie, de volgende periode wordt slechts toegestaan worden op basis van de motivatie. We vrezen dat vele aanvragen zullen geweigerd worden.

Eens te meer betaalt de werknemer de rekening van de besparingen. Voor de federale werknemer verdubbelt die rekening dus nog.

Guido Rasschaert
algemeen secretaris ACOD Overheidsdiensten
0475 52 25 06

(*) Verduidelijking: Het betreft hier het niet meer kunnen inschrijven voor de gecertificeerde opleidingen (i.p.v.  bevorderingsexamens).
Met alle gevolgen daarvan voor de competentiepremies... (wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten